Sneller slimmer verder met inzicht, overzicht en draagvlak
Veranderprocessen

Wij geloven dat de denk- en doekracht van mensen vergroot moet worden. Het volstaat niet om alleen kosten te verlagen en productiviteit te vergroten. Het is nodig om sneller in te spelen, als organisatie, op veranderingen.

Een veelgehoorde uitspraak is: “Verandering is de enige constante binnen organisaties“. Toch blijft het lastig veranderingen goed volgens plan en blijvend uit te voeren. Vaak wordt er voor een advies of plan voor een veranderproces externe organisatie aangenomen die een adviesrapport of plan van aanpak oplevert. We merken dat dit plan vaak wel goed wordt bevonden, maar toch in de la beland om te worden vergeten, of de mensen doen het toch op hun eigen manier.

Onze aanpak onderscheid zich door te beginnen bij het veranderen van de mensen. Mensen zijn bereid om te veranderen, als ze maar begrijpen waarom dat nodig is. Eenzijdig opgelegde veranderingen falen of worden eerst halfhartig geaccepteerd en dan door passiviteit gesaboteerd. De uitdaging bij veranderprocessen is dus een manier te vinden om mensen mee te krijgen.

Wij helpen daarbij. Door onder andere te faciliteren, te trainen (via Academy of Minds), interactieve en visuele dashboards te maken, kennisinventarisaties te doen en livemindmapping (via Connection of Minds) toe te passen.

Neem contact met ons op Voor meer informatie en voorbeelden van veranderprocessen.

 

We hebben World of Minds dan ook leren kennen als deskundig op het gebied van Sociale Innovatie en teamontwikkeling in het bijzonder. Interessant is hoe ze wetenschappelijke inzichten heel praktisch en effectief weten te maken.

— Director Business Unit Water NL - Royal HaskoningDHV —

 

Lees de hele testimonial

Teamontwikkeling

Wij helpen teams op een leukere manier, sneller doelen halen en inspelen op veranderingen vanuit uitlijning, overzicht en draagvlak. Om meer proactief te worden binnen de kaders van de organisatie.

Hoe krijg je je team een stap verder in slimmer werken (niet harder)? Hoe wordt je team een “High Performance Team“? Wat zijn de doelen voor dit jaar? Hoe ga je die realiseren en monitoren terwijl het team met meer plezier en minder stress werkt?

De uitdaging is om samen met het team tot een goede aanpak te komen. Zorg dat de motivatie van het team is uitgelijnd, zowel persoonlijk als van het team. Maakt inzichtelijk welke waarde het team toevoegt aan de organisatie en hoe je deze waarde kan vergroten. Blijft continu verbeteren door te reflecteren en leren.

Wij helpen daarbij door de gezamenlijke teamreis te faciliteren. We kunnen deze reis door onze ervaringen van andere trajecten van teamontwikkeling in te zetten zonder draagkracht te verliezen. We hebben een aantal methoden ontwikkeld om een goede diagnose te stellen en een start te maken met teamontwikkeling.

Hoe maak je een goede (her)start met teamontwikkeling? Bekijk onze methoden.

Neem contact met ons op Voor meer informatie over onze aanpak voor teamontwikkeling.

Kennisactivatie

Het intellectuele kapitaal van de mensen is van wezenlijk belang voor iedere organisatie. Niet alleen om snel ‘noodvragen’ te beantwoorden maar ook om beleid te maken, nieuwe producten en diensten, het beste uit de samengebrachte talenten van mensen te kunnen halen én slim in te spelen op veranderingen.

Samen met de ‘sleutel mensen’ in de organisatie bepalen we eerst de ‘kennis kapstok’ om daarna door slimme technologie de uitvraag te doen en die om te zetten in bijvoorbeeld ‘kenniskleurenkaarten’, oftewel een overzicht van wie welke kennis in welke hoeveelheid heeft, om daarna in een ‘dashboard’ op te nemen. Vervolgens helpen we de ‘lerende organisatie’ door o.a. het Meester-Gezel principe en kenniskringen toe te passen.


 

Neem contact met ons op Voor meer informatie en voorbeelden van kennisprojecten.

“Ik heb World of Minds leren kennen als een organisatie die zeer gedreven is, hoge kwaliteit levert, en voorzien is van professionele specialisten op het gebied van visualisatie.”

— Claudia Lambrichs, Programmasecretaris Anders Werken - Provincie Zuid Holland —

Interactieve Dashboards

Altijd de laatste informatie in interactieve dashboards.

Wij helpen te bepalen op welke veranderingen snel actie moet worden genomen én welke kennis daarbij van belang is. Samen met de ‘sleutel mensen’ in de organisatie zetten we de complexiteit om in een simpel ‘dashboard’.

Door te structureren, nieuwe invalshoeken toe te voegen, slimme unieke technologie te gebruiken en daarmee overzicht en inzicht te creëren.

Dashboards zijn er voor individuen voor rust en balans. Maar ook voor teams en zelfs de hele organisatie. Zoals bijvoorbeeld het ‘Big Board’ van Balkenende (zie afbeelding rechts).

Lees verder... (Meer informatie en voorbeelden)

Neem contact op voor vrijblijvend advies via het formulier

Anna Paulownastraat 53
2518 BB Den Haag

Tel: 070 707 1355

KVK: 32079467
BTW nr.: NL808971943B01

Back to Top