Sneller slimmer verder met inzicht, overzicht en draagvlak
Veranderprocessen

Hoe noodzakelijke veranderingen
spotten en op reageren?

Teamontwikkeling

Hoe maken topteams
het verschil?

Meer kennis activeren

Hoe kunnen we de juiste kennis
continu verrijken en activeren?

Veranderprocessen

Wij geloven dat de denk- en doekracht van mensen vergroot moet worden. Het volstaat niet om alleen kosten te verlagen en productiviteit te vergroten. Het is nodig om sneller in te spelen, als organisatie, op veranderingen. De mensen te betrekken. Draagvlak te vergroten. Verhalen op te halen.

Als verandering de enige constante is en het tempo van veranderingen toeneemt, hoe pak je dat dan aan? Kunnen we het succes uit het verleden herhalen. Doen waar we goed in zijn? Is het continu verbeteren voldoende om steeds sterker te worden? Hoe gaan we dan om met radicaal andere ideeën, business modellen, nieuwe wetgeving, opkomende technologieën, andere sociale patronen of eisen van alles stakeholders? Dus niet alleen de aandeelhouders maar ook personeel en hun gezinnen of bij de overheid de burgers en bedrijven? Kan de top van de organisatie nog wel snel genoeg reageren op die veranderingen? Moeten we de hele organisatie bij het strategieproces betrekken? Hoe kunnen we dat ‘collectieve brein’ dan ‘aftappen’ en mobiliseren?

Wij geloven niet een ‘one size fits all aanpak’. Wel in het ‘kantelen’ van het denken en innovatieve nieuwe manieren om veranderingen te versnellen. Bijvoorbeeld door Gamification in te zetten of verhalen en ideëen uit alle hoeken en gaten van de organisatie op te halen (Storymapping). Te beginnen bij teams.


Maar ook door continu te reflecteren, interactief samen complexiteit gaan visualiseren, herhaalbare kenniscomponenten maken en dynamische dashboards te gebruiken. Lessen die we samen met honderden klanten, van ABNAMRO tot en met de Provincie Zuid Holland, inmiddels hebben geleerd op het gebied van sociale innovatie.

Onze aanpak onderscheid zich door te helpen bij het vergroten van de denk- en doekracht van mensen en teams in de hele organisatie. Door de sociale innovatie kracht te vergroten. Ofwel slimmer te gaan werken, -sturen en -organiseren. Volgens deskundigen en onderzoekers begint het vergroten van de innovatiekracht bij het vergroten van de sociale innovatiekracht.

Wij helpen daarbij. Door onder andere te faciliteren, te trainen (via Academy of Minds), interactieve en visuele dashboards te maken, kennisinventarisaties te doen en livemindmapping (via Connection of Minds) toe te passen. Volg ons s.v.p. op LinkedIn, lees meer op lifehacking. of kijk op Academy of Minds, Connection of Minds of bij onze partner voor Visual Mapping tools; aHa!Coaching.

Bekijk hier 3 manieren om een verander- of teamontwikkel traject te starten; Storymapping, Livemappen en de Hero Game Live!

Neem contact met ons op Voor meer informatie en voorbeelden van veranderprocessen of bel 070 707 1355 voor advies.

 

We hebben World of Minds dan ook leren kennen als deskundig op het gebied van Sociale Innovatie en teamontwikkeling in het bijzonder. Interessant is hoe ze wetenschappelijke inzichten heel praktisch en effectief weten te maken.

— Director Business Unit Water NL - Royal HaskoningDHV —

 

Lees de hele testimonial

Teamontwikkeling

Teams zijn de ruggegraat van de organisatie. Als een derde van de teams slimmer werkt, heeft dat een positieve impact op de hele organisatie. Het begint met je eigen team. Veel teams geven echter aan dit lastig te vinden. Daarom willen we met elkaar in gesprek gaan. Welke aanpakken zijn succesvol? Storymapping bijvoorbeeld werkt erg goed maar wat is nog meer? Gamification? Storytelling? Management Drives? Welke vragen moeten we dan samen bespreken om sterker te staan?

Hoe krijg je een team een stap verder in slimmer werken (niet harder)? Hoe wordt je team een “High Performance Team“? Hoe bepaal je de juiste doelen voor de komende periode? Met draagvlak? Gebruik makend van ieders talenten? Wat is de beste management stijl? Hoe ga je die doelen realiseren en monitoren terwijl het team met meer plezier en minder stress werkt? Proactief binnen de kaders van de organisatie? Hoe kan je een interactief dashboard zo inrichten dat het ook alle veranderingen laat zien? Wat is de rol van storytelling en gamification? Hoe (vaak) moeten we innoveren? Welke andere vragen kunnen we nog stellen?

Praat (en eet) je mee tijdens een informele interactieve kleinschalige bijeenkomst?

Geef je dan op, vrijblijvend, via het contactformulier en geef bij ‘onderwerp’ aan:

  1. of je kan de 1ste van november (nog een paar plekken) in Amsterdam
  2. met hoeveel personen je komt (max. 3 plekken) en of je mee gaat gaat eten en
  3. (optioneel) of je zelf eventueel een onderwerp wilt inleiden en
  4. waarom dat voor de groep interessant mogelijk is)?

Vrijwillige bijdrage voor koffie, thee, het organiseren en de ruimte.

Programma:
13.30 Inloop.
14.00 Start.
14.20 Livemappen na de inleiding van Jerre Lubberts over teamontwikkeling. Doel: samen komen tot concrete tips. Leestips: artikel werkritme, storymapping & topteam kenmerken.
15.20 pauze.
15.30 Een stukje (voor)spelen van ‘de Hero Game Live!’ na een inleiding van Tim Murck over gamification en storytelling in organisaties. Doel: samen komen tot concrete tips.
16.30 Netwerken via de concentrische brainstorm.
17.00 uur borrel en voor wie wil na de borrel gaan we een hapje eten (voor eigen kosten).

Plekken worden toegewezen op basis van ‘first comes first served’. Dus reserveer z.s.m. via het contactformulier.


Lees meer over slim starten met teamontwikkeling.

Kennisactivatie

Het intellectuele kapitaal van de mensen is van wezenlijk belang voor iedere organisatie. Niet alleen om snel ‘noodvragen’ te beantwoorden maar ook om beleid te maken, nieuwe producten en diensten, het beste uit de samengebrachte talenten van mensen te kunnen halen én slim in te spelen op veranderingen.

Samen met de ‘sleutel mensen’ in de organisatie bepalen we eerst de ‘kennis kapstok’ om daarna door slimme technologie de uitvraag te doen en die om te zetten in bijvoorbeeld ‘kenniskleurenkaarten’, oftewel een overzicht van wie welke kennis in welke hoeveelheid heeft, om daarna in een ‘dashboard’ op te nemen. Vervolgens helpen we de ‘lerende organisatie’ door o.a. het Meester-Gezel principe en kenniskringen toe te passen. Kenniskringen staan aan de basis van het vergroten van het innovatieve vermogen via het 80-20 principe.


 

Neem contact met ons op voor voorbeelden van kennisprojecten of bel 070 7071355 voor een afspraak.

“Ik heb World of Minds leren kennen als een organisatie die zeer gedreven is, hoge kwaliteit levert, en voorzien is van professionele specialisten op het gebied van visualisatie.”

— Claudia Lambrichs, Programmasecretaris Anders Werken - Provincie Zuid Holland —

Interactieve Dashboards

Altijd de laatste informatie in interactieve dynamische dashboards

Een goede start van een veranderproces is eerst even stoppen. Pauze nemen om goed na te denken. Een check te doen. Is onze visie nog actueel? Is de missie nog te operationaliseren?

Als dan mensen, bijvoorbeeld na een teamontwikkel traject, weer geïnspireerd zijn en (nieuwe) doelen met draagvlak zijn bepaald, dan is er ook automatisch een ontwerp voor een dashboard. Wij helpen, samen met de ‘sleutel mensen’ in de organisatie, dit ontwerp om te zetten in een interactief dynamisch dashboard.

Interactief bepalen wij de verschillende gewenste gezichtspunten en nemen die op in het dashboard. Informatie verandert continu. Een dashboard moet visueel aantrekkelijk en dus dynamisch (vanaf verschillende plekken) te updaten zijn als mensen het willen blijven gebruiken. Gebruikers doen dit makkelijk zelf door slimme unieke technologie te gebruiken en daardoor makkelijk visueel te structureren, nieuwe invalshoeken toe te voegen en daarmee overzicht en inzicht te creëren.

Dashboards zijn er op individueel gebruik zoals voor project- of programma managers maar ook voor teams en zelfs de hele organisatie. Zoals bijvoorbeeld het ‘Big Board’ van ex-Minister President Balkenende (zie de afbeelding rechts).

 

Lees verder... voor meer informatie en voorbeelden of bel 0707 7071355 voor een afspraak.

Neem contact op voor vrijblijvend advies via het formulier

Anna Paulownastraat 53
2518 BB Den Haag

Tel: 070 707 1355

KVK: 32079467
BTW nr.: NL808971943B01

Back to Top