• Nederlands
  • English
Home >

Versterk je denkwerk!

World of Minds versterkt de denkkracht van haar klanten. Dit doet zij niet alleen door interventies, maar ook door middel van training en coaching. World of Minds biedt de mogelijkheid om je denkwerk te versterken op allerlei terreinen, van creativiteit tot strategievorming en communicatie. Uiteraard met het oog op realisatie: denken heeft pas nut als je er iets mee kunt doen!

Er wordt veel linear gedacht omdat het altijd volgens de bekende vaste patronen goed gewerkt heeft. Vooral in moeilijke financiële tijden werkt deze gedachtegang niet effectief. Om effectiever te werken moet er anders worden gedacht en anders worden gewerkt. De houding zal dus moeten veranderen. Meer het hele brein gaan gebruiken. In elke organisatie werken mensen met veel kennis van zaken én creatieve vermogens. De analytische kennis zit vooral in hun linker hersenhelft, het overzicht rechts. De creativiteit, het geheugen en probleemoplossend vermogen neemt toe door de samenwerking van beide helften te stimuleren. In veel projecten en veranderingsprocessen wordt die samenwerking maar beperkt benut. Kennis en creatieve ideeën zijn te weinig en te laat zichtbaar voor iedereen in een groep of team. Dat beperkt de snelheid en kwaliteit van oplossinge. Ideeën zijn onvoldragen, missen draagvlak en begrip, zijn niet creatief genoeg.

In het nieuwe werken is alles gericht op kennis delen en kennis vermenigvuldigen. Dat is goed te leren en makkelijk om te doen. Met intuïtieve, breinvriendelijke methoden en technieken. Door zichtbaar te maken wat mensen weten, zaken te verbinden, associatief te denken. Het visuele aspect is daarbij onmisbaar, omdat mensen nu eenmaal in beelden en samenhang denken. Een visueel schema toont niet alleen de verbindingen, maar laat ook zien waar de witte plekken zitten. Daar kan dan weer nieuwe kennis worden toegevoegd.

Written by

Posted on september 3, 2010 at 11:01

Short Url for this post: http://www.worldofminds.com/versterk-je-denkwerk