Kennis organiseren met kenniskringen

Wat is een kenniskring?

Het wordt steeds duidelijker dat kennisontwikkeling voor organisaties essentieel is om te overleven in een kenniseconomie. Het werk is dermate kennisintensief dat het onderscheid tussen leren en werken steeds diffuser wordt: werkplekken worden steeds meer leeromgevingen. Het gebruik van kennismethodieken om bestaande kennis te expliciteren en nieuwe kennis te ontwikkelen krijgt een steeds belangrijker plaats in professionele organisaties (Dekker, 1999).

In veel organisaties is kennis rondom één onderwerp verspreid over verschillende afdelingen en lagen van de organisatie. Een maatregel hiertegen, dat door veel bedrijven wordt toegepast, is kennisgroepen opzetten. Dit kan zowel digitaal zijn (bv. via berichten- of groepssoftware) als fysiek (bv. presentaties, bijeenkomsten etc.).

Een kenniskring gaat nog een stap verder en gaat de kennis ook ‘actief beheren’. Er zijn een aantal stappen te zetten om een kenniskring goed op te zetten. Er moet eerst worden gezorgd dat de juiste mensen in de kenniskringen zitten, dan kan de kennis binnen de organisatie in kaart worden gebracht. Dat maakt duidelijk wat er wellicht nog aan kennis ontbreekt, waar risico’s zitten, hoe het kan worden beheerd etc.

Vliegende start

De uitdaging is om de kenniskring goed op te zetten en goed te organiseren. Welke ‘kenniskapstok’ is er? Hoe borgen we de kenniskring in de organisatie? Welke verantwoordelijkheden heeft de kenniskring? Hoe maak je de kennis expliciet en overzichtelijk? Deze en nog meer vragen komen vaak naar boven.

Om de goede samenstelling te krijgen is het nodig dat het duidelijk is waar welke kennis zit. Een effectieve methode hiervoor is een kennisinventarisatie. Als resultaat hiervan krijg je een interactief dashboard waarin precies te zien is wie welke kennis in welke mate heeft.

We kunnen je helpen met het opzetten van de kenniskringen door de juiste mensen boven water te krijgen, de organisatie rond de kenniskringen opzetten en te begeleiden tijdens de sessies.

 

Neem contact met ons op Voor meer informatie en voorbeelden van kenniskringen.

 

 

 

 

Back to Top