Kennisactivatie

Is data het nieuwe goud van de organisatie of kennis?

Het intellectuele kapitaal van de mensen is van wezenlijk belang voor iedere organisatie. Niet alleen om snel ‘noodvragen’ te beantwoorden maar ook om beleid te maken, nieuwe producten en diensten, het beste uit de samengebrachte talenten van mensen te kunnen halen én slim in te spelen op veranderingen.

Samen met de ‘sleutel mensen’ in de organisatie bepalen we eerst de ‘kennis kapstok’ om daarna door slimme technologie de uitvraag te doen en die om te zetten in bijvoorbeeld ‘kenniskleurenkaarten’, oftewel een overzicht van wie welke kennis in welke hoeveelheid heeft, om daarna in een ‘dashboard’ op te nemen. Vervolgens helpen we de ‘lerende organisatie’ door o.a. het Meester-Gezel principe en kenniskringen toe te passen. Kenniskringen staan aan de basis van het vergroten van het innovatieve vermogen via het 80-20 principe.


 

Neem contact met ons op voor voorbeelden van kennisprojecten of bel 070 7071355 voor een afspraak.

Back to Top