Testimonial teamontwikkeltraject Royal HaskoningDHV

Het team van World of Minds heeft ons MT gefaciliteerd in een teamontwikkeltraject. Wij zijn daarover zeer tevreden. World of Minds heeft gebruik gemaakt van innovatieve methodieken (o.a. Storymapping, Concentrisch brainstormen, Livemapping) om ons team te helpen snel te komen tot inzichten en overzicht en hoe we de belangrijkste zaken in samenhang kunnen aanpakken met draagvlak van alle teamleden.

 

We hebben in één dag, vanwege goede briefing, voorbereiding en facilitatie, de volgende resultaten geboekt:

  • Een concept missie (‘Purpose’) / visie met ‘handleiding’.
  • Reflectie (en het besef hoe belangrijk het is regelmatig te reflecteren) op onze huidige situatie en een verbeterd inzicht in hoe het team denkt over zaken zoals doelen, samenwerking, gewenst gedrag, links met het grotere geheel / overkoepelende plannen, onze (primaire) ‘waardestroom’ en meer.
  • Iedereen voelt zich gehoord door o.a. het verbinden van de persoonlijke inspiratie met de missie/ visie en het live visualiseren van gesprekken (Livemappen) en het toepassen van de Indian Talking Stick.
  • Een overzicht van door de teamleden ervaren knelpunten die onze teamontwikkeling bemoeilijkt (door ca. 2 weken lang verhalen op te halen en deze te ‘taggen’ (Storymapping).
  • Een overzicht van ‘elementen van de oplossing’ gedestilleerd uit de verhalen van alle leden van de groep waaruit ‘de knoppen’ naar voren zijn gekomen waaraan we kunnen ‘draaien’ (inclusief elkaar versterkende verbanden) om de teamontwikkeling te kunnen versnellen en effectiever onze doelen kunnen gaan halen.
  • Een plan van aanpak voor de komende tijd (30-60-90 dagen plan).
  • Diverse visualisaties; een mindmap van de essentie van overkoepelende plannen, een overzicht van verschillende manieren van kijken (Holacracy, Spiral Dynamics, Systeemdenken, etc.), een zeilreis visualisatie van het teamontwikkeltraject, individuele gedragskenmerken (op basis van de ‘Management Drives’ methode) in de vorm van een mindmap met tags, een match tussen ‘valkuilen’ en ‘elementen van de oplossing’, een 30-60-90 dagen mindmap, de 4 teamontwikkellijnen plaat en mindmap verslagen van de interactieve sub-sessies).

 

De aanpak van World of Minds is zeer interactief en praktisch met effectieve werkvormen waardoor we veel hebben kunnen doen in korte tijd met draagvlak van het hele team. We zijn de dag begonnen met het kijken naar ‘onze bril’ op de werkelijkheid en welke ‘brillen’ er mogelijkerwijs nog meer zijn (om met een breder / diepere blik naar ‘de werkelijkheid’ te kijken). Tijdens de dag was er een energieke, positieve en goede sfeer in de groep.

 

Niet alleen is de route waarlangs we het team ontwikkelen gevisualiseerd, maar ook de gesprekken en brainstorms tijdens de dag waardoor we overzicht blijven houden en inzicht krijgen in de samenhang van de verschillende onderdelen. Zo zijn we vanuit het ophalen van individuele verhalen ‘opgestegen’ naar het begin van een missie (en ‘Purpose’) met ‘handleiding’ en hebben we met elkaar gesproken over welk gedrag nodig is om zaken voor elkaar te krijgen en goed met elkaar samen te werken. Wat we ook interessant aan de aanpak van World of Minds vinden, is dat tijdens de werksessies ook praktische ‘Slimmer Werken’-tips worden gegeven (bijvoorbeeld hoe je slimmer met elkaar in gesprek kan gaan) en ze deze zelf ook hanteren (volgens het ‘Practise What you Preach’-principe). Hierdoor is het ook makkelijk gebleken om deze werkwijze na de sessie door te zetten in onze MT meetings.

 

We hebben World of Minds dan ook leren kennen als deskundig op het gebied van Sociale Innovatie en teamontwikkeling in het bijzonder. Interessant is hoe ze wetenschappelijke inzichten heel praktisch en effectief weten te maken. Inmiddels hebben wij een eerste gedragen fundament voor de verdere teamontwikkeling weten te leggen (die we gezamenlijk met World of Minds verder gaan uitbouwen). We gaan onderzoeken of deze aanpak (met o.a. Storymapping en ‘Slimmer Werken’-tips) breder inzetbaarheid zijn binnen onze gehele Water organisatie vanwege de positieve ervaringen die we hebben opgedaan met World of Minds.

 

Esther Bosman | Director Business Unit Water NL | Royal HaskoningDHV

Back to Top