Gamification

Op speelse wijze draagvlak en energie

Door middel van Gamification ontstaat op speelse wijze draagvlak en energie om als team de juiste stappen te zetten aan het begin van een verandertraject of veranderopgave. Dit leidt tot een beter gezamenlijk opgebouwd beeld van een (probleem)situatie, zonder zaken ’plat te slaan’. Hiervoor gebruiken wij twee verschillende methoden: Collegia, in samenwerking met Flavour, & de Hero Game.

Collegia

Het Leukste kennisplatform voor bedrijven!

Onmisbare kennis voor een bedrijf of organisatie moet goed
gedocumenteerd worden en terug te vinden zijn. Toch zit veel kennis
alleen in de hoofden van een aantal sleutel medewerkers in de organisatie.
Collega’s en medewerkers die op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen
kan ertoe leiden dat belangrijke informatie het bedrijf uitloopt. Zelfs al
mocht deze kennis ergens gedocumenteerd zijn, kan het zo zijn dat deze niet goed te begrijpen is voor nieuwe medewerkers en de kennis
uiteindelijk in de la beland of het wiel opnieuw uitgevonden moet worden.

Voorkom dat kennis letterlijk uw bedrijf uitloopt, door medewerkers uit te dagen hun kennis te delen en hun meesterschap te tonen in hun vakgebied. Collegia is een leerplatform om via het leerling – meester systeem van elkaar te leren, met een zo hoog mogelijke kwaliteit.

Collegia is een platform waarin u, in uw eigen stijl, eigen content kan toevoegen,
onboarding leuk kan maken en spelvarianten kan maken om direct mee aan de
slag te gaan. Collegia is te spelen op verschillende mobiele platforms. Zo kunnen
medewerkers waar, wanneer en zoveel ze maar willen spelen.

Als medewerker ga je op reis, bewandel je leerpaden en leer je van elkaar. Door
jouw kennis te delen en dat van collega’s tot je te nemen creëer je samen een
steeds rijkere wereld van kennis!

 • Collegia kan snel en eenvoudig worden geïmplementeerd
 • Collegia voegt waarde toe aan de kwaliteit van de organisatie
 • Met Collegia maak en deel je content en kennis snel en eenvoudig!

Hero Game

Uitdaging

In verschillende situaties willen (of moeten!) we snel zicht krijgen op de complexiteit, liefst met draagvlak en maximale denkkracht en creativiteit van alle betrokkenen. Denk aan het ontwerp van een veranderproces, het bedenken van een strategie, het starten van een design traject of het doorontwikkelen van een team et cetera.
Dit kan lastig zijn omdat niet alle informatie direct beschikbaar is, meerdere mensen een stukje van de informatie hebben, de complexiteit groter is dan gedacht en er meerdere handelingsopties en randvoorwaarden blijken te zijn.

Methode

De Hero Onboard Game, in combinatie met Livemappen, brengt spanning, ontspanning en humor! Deelnemers vinden het interessant om vanuit de rol van de held te gaan spelen en denken. Deze ‘Hero-Centred’ aanpak (het doorlopen van de Hero’s Journey) en het visualiseren via Livemappen, stimuleert de creativiteit en daarmee de oplossingskracht van het team.
Deelnemers vertalen makkelijk en snel de stappen van de game-reis naar de eigen praktijksituatie. Er wordt vaak gelachen en er komt per stap steeds meer energie vrij om met de inzichten aan de slag te gaan.

Beschrijving

In de Hero’s Journey brengt het team de reis, de held, de vijand, de mentor, de vriend, het probleem, de obstakels en de oplossings-elementen samen in beeld door het spel te spelen. De held is als geen ander in staat de grote verandering tot stand te brengen en daarmee het probleem op te lossen. Na de introductie van de situatie of uitdaging wordt het bordspel opgesteld. Het bestaat o.a. uit een visualisatie van de reis in de vorm van kaarten die gedurende het spel worden gespeeld. Deze kaarten vormen een beeld van de fase van de reis waarin de held zich op dat moment bevindt.

In combinatie met livemappen

Bij Livemappen maken we à la minute een kaart, een plaatje, een weergave van de inhoud van hetgeen naar voren komt tijdens het spelen van de game. Alles wat deelnemers zeggen, wordt direct met behulp van de Gamemaster en Livemapper op een scherm vastgelegd.
Dit koppel bewaakt tevens het spelproces en checkt regelmatig of elke deelnemer zich gehoord voelt en of dat wat op het scherm staat goed is opgeschreven. Samen met het team wordt er dus een weergave gemaakt van hoe het team kijkt naar een situatie of (verander)opgave waarvoor zij staan.
Na het spelen van de Hero Onboard Game kan de visualisatie gebruikt worden om prioriteiten te stellen. Bijvoorbeeld met behulp van een ‘effort/impact’ analyse en het visualiseren van een tijdlijn. Zo wordt een spel direct omgezet in een plan van aanpak!Wat levert het op?

 • Maakt werken aan verandering leuker
 • Bevordert teamvorming
 • Gaat duikgedrag tegen
 • Versnelt het leerproces over de verandering
 • Zet problemen in de juiste context
 • Dwingt teams problemen helder te benoemen
 • Leert deelnemers denken vanuit een ander perspectief
 • Creëert een krachtig overkoepelend verhaal
 • Levert aanknopingspunten voor veranderingscommunicatie
 • Versterkt interne motivatie van teams

Meer weten over Gamification?

Neem gerust contact met ons op.

Ronald Vijfhuizen
Ontwerper en ontwikkelaar

Bel: 070 707 1355
Stuur mij een e-mail


Back to Top