Veranderprocessen

Veranderingen versnellen door te stoppen

In een wereld – gekenmerkt door volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit (VUCA; Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity) – staan organisaties, teams en individuen voor de uitdaging om zich snel en effectief aan te passen. Maar hoe navigeer je door deze turbulente wateren? Hoe speel je snel in op veranderingen, betrek je mensen actief bij het proces, hoe krijg je grip op complexiteit, bedenk je betere oplossingen met meer impact en vergroot je het draagvlak voor implementatie?

Wij geloven we dat het antwoord ligt in het versterken van de denk- en doekracht van mensen door middel van een integrale aanpak. In deze VUCA-tijden gaat het niet alleen om kostenbesparing en productiviteitsverhoging. Het gaat om het omarmen van complexiteit (niet platslaan), de tijd nemen voor reflectie om tot nieuwe inzichten te komen, het ontsluiten van het verborgen menselijk kapitaal, het stimuleren van het lerend- en adaptief vermogen en vergroten van de innovatiekracht binnen teams, afdelingen en (uiteindelijk) de gehele organisatie.

Geïnspireerd onder andere door het kleurendenken van Caluwe en Vermaak, beelden op organisaties van Gareth Morgan, Donella Meadows’ systeemdenken en interventiemodel (Leverage points’) en Leandro Herrero’s ‘Viral Change’ concept benaderen we verandering vanuit een holistisch perspectief, waarbij we hefboomwerking binnen organisaties identificeren om effectieve en duurzame verandering te bewerkstelligen. We erkennen dat kleine, gerichte acties soms de grootste impact kunnen hebben door de juiste systeemknoppen in elkaar versterkende combinaties te vinden en op het juiste moment aan deze knoppen, in de juiste volgorde, te draaien.

Leandro Herrero’s ‘Viral Change’ filosofie en het AQAL model van Ken WIlber, heeft ons verder geïnspireerd om de kracht van informele netwerken binnen organisaties te erkennen. Aandacht voor de onderstroom is cruciaal en gedragsverandering kan zich verspreiden tot een duurzame verandering als een ‘virus’ wanneer kleine groepen mensen nieuw gedrag modelleren en informele leiders als voorbeeld nemen.

We hebben gezien dat veel organisaties externe adviseurs inschakelen voor veranderprocessen, die vervolgens uitgebreide rapporten en plannen opleveren. Maar waarom eindigen zoveel van deze goedbedoelde plannen half uitgevoerd of zelfs ongelezen in een la? De sleutel tot deze vragen ligt vaak in de ‘onderstroom’ van organisaties, het ‘niet de tijd nemen’ en een te sterk top-down benadering.

Daarom hebben we een innovatieve aanpak ontwikkeld die vaak start bij teams, geïnspireerd door de inzichten van experts zoals Amy Edmondson van Harvard en de modellen van Hackman, Bexkhard, Tuckman en Lencioni. Een aanpak die niet alleen kijkt naar wat er moet veranderen, maar ook naar hoe die verandering het beste kan worden gerealiseerd in een VUCA-context.

Door te stoppen en de tijd nemen voor reflectie, om verhalen op te halen in de organisatie en deze samen te duiden, door complexiteit te omarmen en overzicht en inzicht te krijgen kunnen we veranderprocessen versnellen en betere oplossingen te genreren, meer draagvlak creeëren en meer impact maken.

Zo kunnen we continu waarde blijven leveren voor alle stakeholders in een sterk veranderende omgeving.


Hoe onderscheiden wij ons?

In de kern van elke succesvolle verandering staat de mens. Onze aanpak is uniek omdat we ‘mens-gericht ontwerpen’. We begrijpen dat mensen bereid zijn te veranderen als ze de redenen erachter begrijpen. Top-down, eenzijdig opgelegde veranderingen kunnen vaak falen, soms zelfs gesaboteerd worden door passiviteit. De echte uitdaging? Het vinden van een manier om mensen actief te betrekken en hun kennis, ervaring, ideeën en motivatie ten gunste van de organisatie en al haar stakeholders te benutten.

We geloven niet in een ‘one size fits all’-benadering. In plaats daarvan zetten we in op het kantelen van denkpatronen en het introduceren van innovatieve methoden om veranderingen integraal en met draagvlak te versnellen. Technieken zoals livemappen, waarbij gesprekken, inzichten en ideeën live worden gevisualiseerd, en storymappen, waarbij verhalen worden opgehaald, gevisualiseerd en samen geduid, zijn hierbij cruciaal.

Wij geloven niet in een ‘one size fits all’ aanpak. Wel in het kantelen van het denken en innovatieve nieuwe manieren in te zetten om integraal en met draagvlak, veranderingen te versnellen. Met behulp van systeemdenken, geïnspireerd door Donella Meadows, en Storymappen brengen we complexe speelvelden en problemen in kaart. Dit biedt diepgaand inzicht in de organisatie, haar omgeving en de veranderingsbehoeften. Het stelt ons in staat om veranderingen in samenhang te bekijken en door te voeren, waardoor sub-optimalisatie en symptoombestrijding worden voorkomen en latente kennis wordt geactiveerd.

Onze aanpak gaat verder dan alleen inzicht. Door continu te reflecteren, complexiteit interactief te visualiseren met system mapping, R.O.C.K. sessies (retention of critical knowledge), kennis kringen op te zetten en interactieve dashboards te gebruiken, zorgen we voor een dynamische en adaptieve veranderaanpak. Onze interactieve kennis sessies vertalen inzichten naar praktische, herhaalbare oplossingen die we overdragen aan de klant als een ‘gereedschapskist’. Zo hebben we talloze klanten, van ABN AMRO tot de Provincie Zuid Holland, geholpen op het gebied van ‘sociale innovatie’.

Onze methoden

Om duurzame verandering en teamontwikkeling te realiseren, is het essentieel om een diepgaand inzicht te hebben in zowel de strategische richting als de dagelijkse realiteit op de werkvloer. Bij World of Minds maken we gebruik van innovatieve en effectieve tools om niet alleen de visie, missie en strategie van een organisatie te begrijpen, maar ook om waardevolle inzichten te verkrijgen van sleutelfiguren over wat er daadwerkelijk gebeurt op de werkvloer en welke verbeterideeën er leven.

Door deze holistische benadering creëren we een gedeeld beeld van de huidige situatie en de gewenste toekomst. Dit stelt ons in staat om duidelijk te bepalen welke opties het meest geschikt zijn voor verdere actie. In samenwerking met onze klanten hebben we diverse methoden ontwikkeld die dit proces ondersteunen. Deze methoden zijn flexibel en kunnen worden toegepast in zowel teamontwikkelingstrajecten als grootschalige veranderinitiatieven.

Bekijk cases over veranderprocessen

Meer weten over veranderprocessen?

Neem gerust contact met ons op.


Jerre Lubberts
Oprichter en verandermanager

Bel: 070 707 1355
Stuur mij een e-mail


Back to Top