Blog

Wat kunnen we van elkaar leren over de Lerende Organisatie?

Samen weten we meer, kunnen we meer bedenken en elkaar beter helpen. Vanuit die gedachte organiseren we regelmatig informele bijeenkomsten met een bepaald thema. Graag kiezen we een thema dat door onze klanten wordt aangedragen of wat we zelf interessant vinden om met elkaar te bespreken. Zo hebben we een viertal bijeenkomsten georganiseerd in een…

Read More →

Casebeschrijving; versnelling van een verbeterproces bij een internationale organisatie (NGO)

Het management van een NGO heeft ons gevraagd om een evaluatie van een programma te ondersteunen om aan de hand daarvan een procesverbeteringstraject te starten met zo veel mogelijk draagvlak van de organisatieonderdelen in de verschillende landen. Hoewel het management zich bewust was van mogelijke verbeteringen, konden ze niet precies identificeren waar de problemen lagen…

Read More →

De kracht van Livemappen tijdens bijeenkomsten

Tijdens vergaderingen, brainstorms, grotere sessies of gesprekken in klein verband kan het een uitdaging zijn om je te blijven concentreren, de rode draad vast te houden, je verhaal of ideeën kwijt te kunnen, het overzicht te behouden en niet uit te tijd te lopen. Herkenbaar? Livemappen, ook wel Live Digital Mapping (LDM) genoemd, is een…

Read More →

Hoe werkt het Livemapping-proces stap voor stap?

Tijdens vergaderingen, grotere sessies of gesprekken in klein verband kan het een uitdaging zijn om je te blijven concentreren, de rode draad vast te houden, je verhaal of ideeën kwijt te kunnen, het overzicht te behouden en niet uit te tijd te lopen. Herkenbaar? Livemappen, ook wel Live Digital Mapping (LDM) genoemd, is een innovatieve…

Read More →

Zijn er nieuwe, innovatieve inzichten om ons project- en programmamanagement te verbeteren?

Wat zijn precies de kosten als een project of programma niet loopt of zelfs volledig mislukt? Kijken we dan alleen met de financiële blik? Of breder? Zijn er langere termijn effecten en diepergaande gevolgen? Wat doet het met de mensen? Met het vermogen van de organisatie om snel in te spelen op veranderingen? Leren we…

Read More →

Casebeschrijving: Wijkgericht werken Gemeente Den Helder

Hoe krijgen alle beroepskrachten samen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatie een congruent beeld van de wijk? Hoe verbind je bewoners / bedrijven en projecten zo dat ze elkaar versterken? Hoe kan een digitale wijkkaart in de cloud worden ingezet om alle belanghebbenden realtime op de hoogte te houden van de ontwikkelingen? Hoe haal…

Read More →

Casebeschrijving TNO: Intervisie met oog voor de wijdere organisatie

Intervisie wordt vaak ingezet om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Vaak komen er daarnaast ook interessante, organisatorische leerpunten naar voren in de besproken casuïstiek. Hoe kun je een intervisie traject zodanig ontwerpen dat dit een ‘blijvende werking’ heeft op zowel de persoonlijke ontwikkeling van de beoogde medewerkersgroep als ook op de hen omringende organisatie? Intervisie wordt…

Read More →

Nieuwe samenwerking: Joaquim de Witte van Synmind

Om onze kennis en kunde op het gebied van complexiteit in kaart brengen verder uit te breiden werken we samen met verschillende partner. Zo ook Joaquim de Witte van het bedrijf Synmind. Zij zijn gespecialiseerd in het dynamisch maken van systeem modellen. Een korte introductie:   The interaction of countless variables and values determining the…

Read More →

Recycling Zonnepanelen – Lerend Vooruitkijken

Door het snelgroeiende aandeel van zonne-energie in de energievoorziening zal ook het aantal uitgefaseerde zonnepanelen sterk toenemen. De milieu- en emissie-effecten van de productie van primaire grondstoffen, de leveringszekerheid van essentiële grondstoffen en het waarborgen van geopolitieke onafhankelijkheid maken de recycling van zonnepanelen tot een zeer belangrijk aspect van de ontwikkeling van zonne-energie. Recycling is…

Read More →

Jaarplannen, hoe werkt dat in de praktijk?

Wat kunnen we van elkaar leren? Wat kunnen onze klanten leren van andere klanten als het gaat om het maken van jaarplannen? Hoe kunnen we waardevolle kennis m.b.t. dit onderwerp verzamelen en overdraagbaar maken? Graag willen we de kennis, ervaring, inzichten en tips van al onze klanten en relaties bundelen en teruggeven zodat we van…

Read More →

Back to Top