Blog

Case: Organisatieontwikkeling in co-creatie stappen van analyse tot en met roadmap

De toenemende druk vanuit de omgeving van een organisatie, die projecten uitvoert in de energiesector, begint de bedrijfsvoering van de organisatie tot het uiterste te belasten, dit leidt tot spanningen en problemen in verscheidene onderdelen van de organisatie. In deze casebeschrijving beschrijven we de stappen die we hebben doorlopen van een eerste analyse via een…

Read More →

Sneller slimmer effectief veranderen met overzicht, inzicht en draagvlak

In de snel veranderende wereld van vandaag is het cruciaal voor organisaties om zowel snel en effectief op veranderingen te reageren, als ook proactief te zijn en zichzelf continu te vernieuwen. Dit vereist een grondig begrip van zowel de interne werking van de organisatie als van de externe omgeving. Diverse deskundigen hebben door de jaren…

Read More →

Wat kunnen we van elkaar leren over de Lerende Organisatie?

Samen weten we meer, kunnen we meer bedenken en elkaar beter helpen. Vanuit die gedachte organiseren we regelmatig informele bijeenkomsten met een bepaald thema. Graag kiezen we een thema dat door onze klanten wordt aangedragen of wat we zelf interessant vinden om met elkaar te bespreken. Zo hebben we een viertal bijeenkomsten georganiseerd in een…

Read More →

Casebeschrijving; versnelling van een verbeterproces bij een internationale organisatie (NGO)

Het management van een NGO benaderde ons voor een evaluatie van een lopend programma, gebaseerd op een grondige analyse van hun strategie en de huidige uitvoeringsstatus. Ze verzochten ons een voorstel te doen voor een organisatie- en procesverbeteringstraject, met als doel een breed draagvlak te creëren binnen de diverse organisatieonderdelen in verschillende landen. Dit programma…

Read More →

De kracht van Livemappen tijdens bijeenkomsten

Tijdens vergaderingen, brainstorms, grotere sessies of gesprekken in klein verband kan het een uitdaging zijn om je te blijven concentreren, de rode draad vast te houden, je verhaal of ideeën kwijt te kunnen, het overzicht te behouden en niet uit te tijd te lopen. Herkenbaar? Livemappen, ook wel Live Digital Mapping (LDM) genoemd, is een…

Read More →

Hoe werkt het Livemapping-proces stap voor stap?

Tijdens vergaderingen, grotere sessies of gesprekken in klein verband kan het een uitdaging zijn om je te blijven concentreren, de rode draad vast te houden, je verhaal of ideeën kwijt te kunnen, het overzicht te behouden en niet uit te tijd te lopen. Herkenbaar? Livemappen, ook wel Live Digital Mapping (LDM) genoemd, is een innovatieve…

Read More →

Zijn er nieuwe, innovatieve inzichten om ons project- en programmamanagement te verbeteren?

Wat zijn precies de kosten als een project of programma niet loopt of zelfs volledig mislukt? Kijken we dan alleen met de financiële blik? Of breder? Zijn er langere termijn effecten en diepergaande gevolgen? Wat doet het met de mensen? Met het vermogen van de organisatie om snel in te spelen op veranderingen? Leren we…

Read More →

Casebeschrijving: Wijkgericht werken Gemeente Den Helder

Hoe vergroot je de leefbaarheid en krijgen alle beroepskrachten samen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatie een congruent beeld van de wijk? Hoe verbind je bewoners / bedrijven en projecten zo dat ze elkaar versterken? Hoe kan een digitale wijkkaart in de cloud worden ingezet om alle belanghebbenden realtime op de hoogte te houden…

Read More →

Casebeschrijving TNO: Intervisie met oog voor de wijdere organisatie

Intervisie wordt vaak ingezet om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Vaak komen er daarnaast ook interessante, organisatorische leerpunten naar voren in de besproken casuïstiek. Hoe kun je een intervisie traject zodanig ontwerpen dat dit een ‘blijvende werking’ heeft op zowel de persoonlijke ontwikkeling van de beoogde medewerkersgroep als ook op de hen omringende organisatie? Intervisie wordt…

Read More →

Nieuwe samenwerking: Joaquim de Witte van Synmind

Om onze kennis en kunde op het gebied van complexiteit in kaart brengen verder uit te breiden werken we samen met verschillende partner. Zo ook Joaquim de Witte van het bedrijf Synmind. Zij zijn gespecialiseerd in het dynamisch maken van systeem modellen. Een korte introductie:   The interaction of countless variables and values determining the…

Read More →

Back to Top