Kennismanagement

Is data het nieuwe goud van de organisatie, of kennis?

Het intellectuele kapitaal van de mensen is van wezenlijk belang voor iedere organisatie. Niet alleen om snel ‘noodvragen’ te beantwoorden maar ook om beleid te maken, nieuwe producten en diensten, het beste uit de samengebrachte talenten van mensen te kunnen halen én slim in te spelen op veranderingen.

Samen met de ‘sleutel mensen’ in de organisatie bepalen we eerst de ‘kennis kapstok’ om daarna door slimme technologie de uitvraag te doen en die om te zetten in bijvoorbeeld ‘kenniskleurenkaarten’, oftewel een overzicht van wie welke kennis in welke hoeveelheid heeft, om daarna in een ‘dashboard’ op te nemen. Vervolgens helpen we de ‘lerende organisatie’ door o.a. het Meester-Gezel principe en kenniskringen (zie hieronder) toe te passen. Kenniskringen staan aan de basis van het vergroten van het innovatieve vermogen via het 80-20 principe.

Kenniskringen

Het wordt steeds duidelijker dat kennisontwikkeling voor organisaties essentieel is om te overleven in een kenniseconomie. Het werk is dermate kennisintensief dat het onderscheid tussen leren en werken steeds diffuser wordt: werkplekken worden steeds meer leeromgevingen. Het gebruik van kennismethodieken om bestaande kennis te expliciteren en nieuwe kennis te ontwikkelen krijgt een steeds belangrijker plaats in professionele organisaties (Dekker, 1999).

Wat is een kenniskring?

In veel organisaties is kennis rondom één onderwerp verspreid over verschillende afdelingen en lagen van de organisatie. Een maatregel hiertegen, dat door veel bedrijven wordt toegepast, is kennisgroepen opzetten. Dit kan zowel digitaal zijn (bv. via berichten- of groepssoftware) als fysiek (bv. presentaties, bijeenkomsten etc.).

Een kenniskring gaat nog een stap verder en gaat de kennis ook ‘actief beheren’. Er zijn een aantal stappen te zetten om een kenniskring goed op te zetten. Er moet eerst worden gezorgd dat de juiste mensen in de kenniskringen zitten, dan kan de kennis binnen de organisatie in kaart worden gebracht. Dat maakt duidelijk wat er wellicht nog aan kennis ontbreekt, waar risico’s zitten, hoe het kan worden beheerd etc.

Vliegende start

De uitdaging is om de kenniskring goed op te zetten en goed te organiseren. Welke ‘kenniskapstok’ is er? Hoe borgen we de kenniskring in de organisatie? Welke verantwoordelijkheden heeft de kenniskring? Hoe maak je de kennis expliciet en overzichtelijk? Deze en nog meer vragen komen vaak naar boven.

Om de goede samenstelling te krijgen is het nodig dat het duidelijk is waar welke kennis zit. Een effectieve methode hiervoor is een kennisinventarisatie. Als resultaat hiervan krijg je een interactief dashboard waarin precies te zien is wie welke kennis in welke mate heeft.

We kunnen je helpen met het opzetten van de kenniskringen door de juiste mensen boven water te krijgen, de organisatie rond de kenniskringen opzetten en te begeleiden tijdens de sessies.

 

Onze methoden

Via onze tooling kunnen we je helpen je te helpen bij je initiële klantvraag. Om een gedegen start te maken met het ontwikkelen van teams of veranderingen is het belangrijk dat iedereen input levert en er een gezamenlijk beeld ontstaat van wat er speelt. Dan kan makkelijker bepaald worden wat de opties zijn. We hebben samen met klanten verschillende methoden ontwikkeld die hiertoe leiden. Deze methoden zijn ook toepasbaar in (grootschalige) verandertrajecten.

Meer weten over kennisactivatie?

Neem gerust contact met ons op.

Silke Vermeulen
Onderzoeker

Bel: 070 707 1355
Stuur een bericht


Back to Top