Samen onderzoeken

World of Minds heeft een duidelijke missie: samenwerken met organisaties die positieve verandering in de samenleving nastreven. Onze expertise ligt in verandertrajecten, transities, organisatieverbeteringen, kennisactivatie en teamontwikkeling. Onze focus ligt op organisaties die streven naar duurzame, structurele oplossingen en die hun eigen kennis hierover willen versterken.

Onze aanpak is mensgericht. We geloven dat organisaties en hun werknemers hun potentieel kunnen maximaliseren door het benutten van zowel praktische als wetenschappelijke inzichten. Helaas ervaren velen de druk van de dagelijkse routine en missen ze de kans om reflectie en optimalisatie toe te passen. Te vaak zien we oplossingen die slechts symptomen aanpakken in plaats van de onderliggende problemen.

Wij stellen de centrale vraag: “Hoe kunnen organisaties de tijd vinden om effectief onderzoek te doen en dit toe te passen voor blijvende verbeteringen?” We zien dat geleerde lessen niet altijd herbruikbaar worden gemaakt. Veel organisaties willen minder afhankelijk zijn van externe bureaus en hun eigen expertise opbouwen.

Onderzoek

Bij World of Minds nemen we graag een deel van het onderzoeks- en kennisactivatieproces over. Onze drive is het vertalen van wetenschappelijke kennis naar praktische toepassingen die brede voordelen bieden. Bij elke klantvraag zoeken we naar bestaande inzichten, zodat we een vliegende start kunnen maken in een nieuw project. We houden de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen bij en voeren samen met partners en klanten onderzoek uit. Ons doel? Kennis overdragen, niet blijven hangen voor een uurtarief. We streven ernaar klanten te empoweren, processen te standaardiseren en effectieve tools en templates te bieden.

Vragen en onderzoeksonderwerpen

Dit zijn de (klant)vragen en onderzoeksonderwerpen die ons momenteel bezighouden en waar we graag over willen klankborden om richting te geven aan de inspanningen en investeringen die we (gaan) doen:

  1. De Lerende Organisatie: Hoe versnellen we verandertrajecten en versterken we het adaptieve en innovatieve vermogen van organisaties via de principes van de Lerende Organisatie?
  2. Slimmer Werken: Hoe kunnen we mensen in een organisatie op individueel niveau helpen om meer de juiste dingen te doen in minder tijd met meer plezier en resultaat vanuit rust en balans?
  3. Duurzame teamontwikkeling: Hoe implementeren we ‘Slimmer Werken’ (punt 2) op teamniveau en promoten we een cultuur van continue verbetering die de valkuilen van symptoombestrijding en suboptimale oplossingen vermijdt?
  4. Kennisactivatie: Hoe kunnen we waardevolle en strategische kennis inventariseren, vastleggen, verrijken en hergebruiken? Dus geen kennismanagement, maar kennisactivatie.
  5. Complexe vraagstukken: Hoe kunnen we lastige, taaie of zogenaamde ‘wicked problems’ aanpakken? Hoe kunnen we grip krijgen en blijven houden op complexiteit en deze werkbaar maken?
  6. Nieuwe ontwikkelingen: Hoe kunnen recente technologische ontwikkelingen, zoals A.I. en innovatieve tools, worden ingezet om de bovenstaande doelen te bevorderen?

Samen staan we sterker. Wij zijn een klein bedrijf met beperkte budgetten. Evenals sommige van onze klanten en partners. Daarom vragen wij ook subsidies aan. Zo vergroten wij ons potentieel met meer middelen en ideeën. Waarom dus niet samenwerken op het gebied van onderzoek zodat we samen betere oplossingen kunnen bedenken en realiseren?

Deze co-creatie stelt ons in staat om kennis en aannames voortdurend in de praktijk te toetsen, waardoor er synergie ontstaat en praktische oplossingen naar voren komen. Dit bespaart onze klanten niet alleen tijd en middelen, maar verhoogt ook het werkplezier en levert concrete resultaten op.

Doe je mee? Welke onderwerpen zijn voor jou belangrijk? Staan ze hieronder? Heb je andere uitdagingen of interessante onderzoeksvragen? Wil je die met ons en andere organisaties bespreken? Wij hopen van wel omdat we de waarde ervan al hebben ervaren!

Huidige onderzoeksprojecten en onderwerpen

A] Storymapping app voor het versnellen van teamontwikkeling en verandertrajecten

We zijn verhalenvertellers en luisteren er graag naar. Als mensen zich gehoord voelen en hun verhaal (ideeën) terug zien in het geheel (de plannen) gaan ze sneller meebewegen. Daarom ontwikkelen we een app die helpt verhalen op te halen binnen de organisatie, afdeling of het team om ze vervolgens samen te gaan duiden en te visualiseren. Deze visualisatie van die verhalen maakt het makkelijker om met elkaar in gesprek te gaan. Na duidingsronden wordt iedere keer de visualisatie ‘ge-update’. Zo ontstaat een leer- en communicatie kapstok.

Het doel is om team- en organisatieontwikkeling te versnellen, processen te verbeteren en betere strategische plannen te maken en uit te voeren met draagvlak van alle mensen in het team, de afdeling of organisatie.

We zijn hierbij vooral geïnteresseerd in hoe we de klant dit zelf (ook op grote schaal) kunnen laten doen. Niet alleen het ophalen, maar ook het duiden inclusief tips voor het ontwerpen en faciliteren van de duiding sessies (o.a. door elementen van storylistening in te zetten).

Dit storymappen hebben wij tot nu toe ruim 70 keer ingezet en blijkt goed te werken om verandertrajecten te versnellen en teams op een hoger niveau te brengen, maar de grootste doelgroep tot nu toe was ca. 150 deelnemers en we verwachten door inzet van de Storymapping app dat verhalen bij veel grotere aantallen mensen kunnen worden opgehaald en geduid. Dit willen we graag in de praktijk uitproberen en gaan finetunen. We zijn op zoek naar meedenkers en een praktijkcase om grotere aantallen verhalen te kunnen verwerken en duiden via de prototype app in significant minder tijd dan andere consultancy aanpakken voor veel lagere kosten met meer resultaat en draagvlak.

B] Storymapping en System Dynamics om wachttijden te verminderen in de GGZ

Met subsidie van de Provincie Zuid Holland doen we samen met Synmind een haalbaarheidsonderzoek naar oplossingen op basis van Systeem Dynamisch modelleren op het gebied van wachttijden verminderen in de GGZ.

Ons doel is tevens een algemeen inzetbare methodiek ontwikkelen om bij elk lastig vraagstuk strategische beleidsopties te genereren met meer creativiteit, input en draagvlak vanuit de verschillende lagen binnen (en eventueel buiten) de organisatie.

C] Hoe kunnen we principes van de Lerende Organisatie toepasbaar maken?

Het streven naar een team of organisatie die snel weet in te spelen op veranderingen in de omgeving, zelf ook makkelijk veranderingen door kan voeren, snel leert, kennis herbruikbaar maakt, goed weet om te gaan met complexiteit en zich zelf continu verbeterd en elke keer met nieuwe innovaties weet te komen, is in deze tijd noodzakelijk maar ook zeer uitdagend. Centrale vraag hierbij is:

“Hoe kunnen we met een integrale blik opschuiven, van achteraf repareren naar proactief zien aankomen en op tijd (minder te hoeven) ingrijpen.” 

Er is veel onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘high performance organisatie’ en meer recent ook naar ‘high performance teams’ maar hoe kunnen we die kennis praktisch maken? Hoe kunnen we wat men geleerd heeft op dit gebied ook concreet uitvoerbaar maken? Kunnen we hier een soort van ‘gereedschapskist’ van maken die overdraagbaar is? Een gereedschapskist met innovatieve tools, technieken, templates en methodieken? Op dit moment zijn we o.a. dit prototype ‘gespreks-tool’ aan het ontwikkelen.

D] Hoe kunnen we van kennis vastleggen en managen, naar kennisactivatie gaan?

In veel professionele organisaties is er een kennismanagement functie of zelfs functionaris op directieniveau. Kennis wordt dan systematisch vastgelegd en is beschikbaar gemaakt voor elke medewerker en manager. Dit gebeurt echter niet overal en niet overal even effectief. In de praktijk wordt deze kennis vaak nauwelijks verrijkt en herbruikbaar gemaakt in een handzaam formaat.

Hoe kunnen we mensen zover krijgen dat ze actief op zoek gaan naar kennis die hen kan helpen in hun specifieke werkzaamheden? Hoe kunnen we ze stimuleren dat wat ze leren weer terug geven aan anderen? Dus van kennismanagement naar kennisactivatie. Hoe kunnen we een zogenaamde ‘kennis kringloop’ invoeren? Kennis inventariseren op een manier die makkelijk, snel en simpel is? Wat is er nodig om gedrag te stimuleren om kennis te activeren? Dit zijn vragen die wij onderzoeken en waar wij al deels antwoorden op hebben gevonden.

E] Hoe kunnen we grip krijgen op complexe vraagstukken?

Sommige problemen blijven terugkomen. De bedachte oplossingen blijken niet te beklijven. Problemen komen terug of manifesteren zich op een andere manier. We zijn maar al te vaak aan het suboptimaliseren en bestrijden symptomen, maar krijgen geen vinger op het ‘echte’ (taaie) probleem. We hebben ontdekt dat systeemdenken hierbij een belangrijke rol kan spelen. De onderliggende oorzaken van problemen worden inzichtelijk door op zoek te gaan naar patronen en welke systemen en structuren en mentale modellen daar achter zitten. Hiervoor willen we A.I. gaan inzetten. Daardoor denken we oplossingen te kunnen ontwikkelen die sneller te implementeren zijn, meer impact maken, goedkoper en duurzaam zijn.

We nemen Stakeholders hierin mee door ze te betrekken tijdens proefprojecten bij het analyseproces en hen hun input te laten geven. Visualisaties gebruiken we om te onderzoeken in hoeverre ze  als leer- en communicatiekapstokken te gebruiken zijn. Om de complexiteit van problemen te verduidelijken en oplossingen te bedenken en communiceren. Om van een analyse tot een roadmap te komen door doelen en prioriteiten te identificeren en deze te visualiseren en een stappenplan te ontwikkelen.

Een andere onderzoeksvraag hierbij is hoe we dit ‘systeemdenken’ op leiderschapsniveau kunnen stimuleren en praktisch kunnen maken voor het tactisch en strategisch management.

Samen werken aan verbetering?

Zijn jullie ook geïnteresseerd in het aanpakken van complexe uitdagingen? Werken aan een lerende organisatie? Slimmer werken binnen een team en/of met andere teams? Duurzame teamontwikkeling bevorderen? Waardevolle kennis activeren? Continu verbeteren? Omgaan met complexiteit of nieuwe technologieën zoals A.I. integreren in je bestaande aanpak?

We horen graag welke onderzoeken bij jullie lopen, welke ideeën, ervaringen en inzichten jullie hebben of waar je zelf aan denkt en welke vragen bij jullie actueel zijn. Samen kunnen we sterker staan en effectievere oplossingen ontwikkelen.

Neem s.v.p. contact met ons op. Dat kan rechtstreeks door te bellen naar 070 7071355 of via mail: info@worldofminds.com. We luisteren, denken en helpen graag mee. Of het nu gaat om praktische implementatie, innovatie in het algemeen of het aanpakken van specifieke vraagstukken. We hebben al veel kennis verzameld, gecombineerd en praktisch overdraagbaar gemaakt.

Back to Top