Interactieve dashboards

Voorbeelden en uitleg

Interactieve dashboards zijn een belangrijk middel om overzicht te houden. Zorg ervoor dat je niet alleen een (statisch) plan hebt, maar blijf deze in de gaten houden zodat je op tijd kan bijsturen. Een dashboard werkt pas goed als ook de achterliggende processen goed zijn ingericht. Bij het ontwerpen van interactieve dashboards kijken we graag zo breed mogelijk zodat het dashboard geen extra proces wordt, maar juist wordt geïntegreerd in de bestaande processen. Bekijk de voorbeelden.

Hoe kunnen we helpen?

Wil je meer informatie over interactieve dashboards of een advies hoe dat bij jou kan helpen?

Van reactief naar pro-actief


Veel organisaties en teams maken elk jaar een plan (bijvoorbeeld in de INK of OGSM structuur). We zien vaak dat dit plan in een lade belandt en vergeten wordt. Tegen het einde van het jaar wordt het plan uit de lade gehaald om te kijken hoe het met de gestelde doelen gaat.

Onze dynamische dashboarden zijn zo opgezet dat die op twee manieren een verbetering zijn op het bovenstaande proces.

  1. Overzicht van en sturen op de gestelde doelen
  2. Hou het plan flexibel om in te kunnen spelen op veranderingen

Meer draagkracht door samen ontwerpen

Om tot een succesvol dashboard te komen is het belangrijk dat er een goed ontwerpproces aan vooraf gaat waarbij een brede groep (liefst alle stakeholders) bij worden betrokken. We zorgen daarom dat er altijd een goed beeld is van alle (toekomstige) gebruikers en hun wensen en behoeften. Niet alleen wordt het ontwerp en het dashboard daar beter van, maar de gebruikers zullen het ook meer gaan gebruiken als ze aan het dashboard hebben meegedacht en hun inbreng hebben kunnen geven.

World of Minds faciliteert zowel sessies om alle stakeholders en hun behoeften duidelijk te krijgen als sessies om (ook met grote groepen) alles wensen en behoeften boven water te krijgen. In die sessies wordt alle informatie direct visueel vastgelegd waarbij iedereen direct kan zien wat er wordt besloten en ontstaan er geen onduidelijkheden.


Altijd de laatste stand van zaken


Door één druk op de knop is de laatste informatie beschikbaar in het dashboard. Iedereen kijkt naar dezelfde informatie. Doordat we het dashboard integreren in het werkproces hoeft er niet apart ergens informatie te worden ingevoerd of bijgehouden. Zo hoef je voor vergaderingen niet meer verschillende documentatie bij elkaar te zoeken of te maken.

World of Minds helpt bij het inrichten en verbeteren van de werkprocessen die spelen rondom de informatie die op het dashboard wordt getoond. Door onze ervaring met veranderprocessen en kennismanagement kunnen we adviseren en samen tot een goed proces te komen.

Voor iedereen de juiste informatie vanuit één overzicht

Dashboards worden zo opgezet dat er op data op verschillende manieren, vanuit verschillende hoeken, naar de data kan worden gekeken. Informatie kan dus op één plek worden vastgelegd waar de informatie uit wordt gehaald die je wilt zien. Zo kan je voor verschillende gebruikers met verschillende behoeften een dashboard op maat genereren zonder extra informatie vast te leggen of extra werk.

Doordat er via de opzet van onze dashboards vanuit verschillende invalshoeken naar dezelfde informatie kan worden gekeken hoeft informatie niet op verschillende plekken en manieren te worden opgeslagen.


Blijf verbeteren dankzij een flexibele opzet


Onze aanpak is om klanten langere tijd te ondersteunen. We werken graag met prototypes zodat de gebruikers snel kunnen ervaren hoe iets werkt waardoor er betere en meer waardevolle feedback kan worden gegeven. Ook wanneer een dashboard echt in gebruik wordt genomen vinden we niet dat het ‘af’ is. Na een tijd zullen er nieuwe wensen boven tafel komen, of lijkt het in de praktijk toch net niet lekker te werken. Daarom zetten we de dashboards flexibel op zodat er een continu verbeterproces ondersteund wordt om het dashboard steeds iets beter te maken. Dit kunnen wij uiteraard voor je doen, maar de opzet is zo dat iedereen dit zelf aan kan passen.


Voorbeelden

Hier een tweetal voorbeelden dynamische dashboards die op verschillende manieren informatie laten zien. Neem contact met ons op om meer voorbeelden en mogelijkheden te bekijken, of voor meer informatie over onze aanpak.

Opgavendashboard | Grote overheidsorganisatie

Een interactief en visueel dashboard om overzicht te krijgen over een groot aantal projecten. Elk project wordt beoordeeld door middel van KPI’s die in dit geval groen, oranje of rood worden gecodeerd. Van deze KPI’s worden statistieken weergegeven waardoor in één oogopslag te zien is hoe het totale beeld eruit ziet. Vervolgens kan je door te filteren verschillende kijkhoeken eruit halen en worden de grafieken direct bijgewerkt.

Het dashboard is zo opgezet dat de klant het ontwerp voor een deel zelf kan aanpassen. Door in de achterliggende mindmap extra velden toe te voegen kunnen extra kolommen, clusters en KPI’s (en daardoor grafieken) in het dashboard worden gezet. Door één druk op de knop kan een nieuw, aangepast, dashboard worden gegenereerd.

Interactief dashboard met Google Maps integratie

We hebben een aantal klanten gehad die behoefte hadden aan een overzicht met geografische locaties. Bijvoorbeeld projecten binnen een provincie, binnen een stad of over de hele wereld. Om dit gebruiksvriendelijk, vanuit een mindmap, makkelijk onderhoudbaar te maken hebben we een koppeling gemaakt met Google Maps. Elke willekeurige locatie wordt automatisch op de kaart weergegeven. Dit kan ook een bedrijf zijn, of een weg, een natuurgebied. Alles wat je met Google Maps kan vinden zal via het dashboard op de kaart te zien zijn. Door het filteren in de tabel (op bijvoorbeeld KPI’s) worden de locaties op de kaart ook gefilterd en kun je bijvoorbeeld direct zien waar de probleemgebieden liggen. Het enige dat eindegebruikers hoeven te doen is de mindmap bijhouden en met één klik op de knop heb je een nieuw actueel dashboard.

‘Big Board’ | Ministerie van Algemene Zaken

Het ‘Big Board’ van kabinet Balkenende. Een actueel onderwerp omdat het doel van dit project was om burgers te informeren over het wel dan niet slagen van het beleid dat was gebaseerd op de verkiezingsbeloften.

In veel organisaties blijkt het lastig om ‘het gat’ te besturen tussen wat aan beleid is uitgezet en wat er in de praktijk van terecht komt. Daarnaast wilde het kabinet Balkenende IV het publiek en de ministerraad ook informeren, op een simpele visuele manier, over de voortgang met betrekking tot de 74 beleidsdoelen, sleuteldoelen, pijlers van het beleid, en projecten die waren gedefinieerd.

In de bouwfase hebben we de ‘inventarisatie mindmap’ omgezet naar naar een mindmap waarmee op een handige, flexible en snelle manier d.m.v. iconen en kleuren alle informatie georganiseerd kon worden tijdens ‘het redactieproces’. Vervolgens hebben we met behulp van de matrix add-in voor MindManager van aHa!Coaching het mogelijk gemaakt om de uiteindelijke presentatie van de informatie uit deze ‘redactie mindmap’ ook automatisch als matrix te presenteren. Hierbij zijn kleuren gebruikt om zaken te benadrukken als bijvoorbeeld projecten die ‘uit de bocht vlogen’ of een hoge prioriteit hadden. Bovendien konden specifieke persoonlijke selecties bewaard worden.

Meer weten over interactieve dashboards?

Neem gerust contact met ons op.

Bel: 070 707 1355
Stuur een bericht


Back to Top