Storymapping

Start met team- en organisatieontwikkeling door de verhalen, ideeën en wensen van de mensen in kaart te brengen.

Met storymapping haal je, al voordat je met het hele team bij elkaar komt, de relevante informatie op die de situatie van het team in kaart brengt. Door samen met het hele team valkuilen, oplossingselementen, gewenste effecten en middelen te visualiseren, levert ieder teamlid inzicht en toegevoegde waarde aan de teamontwikkeling.

Opbrengsten

 • Ieder teamlid wordt gehoord, er ontstaat draagvlak voor het plan.
 • Bevordert teamvorming (vergroting van de psychologische veiligheid).
 • Gaat duikgedrag tegen en legt de basis voor een ‘Code of Conduct’.
 • Versnelt het veranderproces door inzet van innovatieve tooling.
 • Brengt uitdagingen van het team in kaart met opties deze te filteren.
 • Dwingt teamleden knelpunten helder te benoemen.
 • Stimuleert teamleden elementen van de oplossing te gaan verbinden.
 • Creëert een visueel overzicht (The Big Picture).
 • Geeft overzicht over prioriteiten voor verdere ontwikkeling.
 • Versterkt interne motivatie en link naar persoonlijke drijfveren/ talenten.

 

Hoe werkt Storymapping?

Fase 1: Verzamel en visualiseer informatie, een voorbeeld.

Alle teamleden vullen een formulier in waardoor er verhalen van verschillende situaties worden opgehaald. Bijvoorbeeld waar mensen tegenaan lopen en welke ideeën ze daarvoor hebben.
Het invullen gebeurt over een langere periode zodat er meer diversiteit komt in de situaties en omstandigheden daarbij.

De structuur van het formulier (zie een voorbeeld hieronder) zorgt ervoor dat de juiste dingen worden ingevuld en er een gestructureerde visualisatie kan worden gemaakt die alle verhalen samenbrengt.


Fase 2: Structureer en verrijk de informatie.

Stap 1: Analyseer samen (eventueel met ervaren externe coach/facilitator) de informatie vanuit de verhalen. Het visuele overzicht helpt de verhalen te duiden, dwarsdoorsnedes te maken waardoor je relevantie selecties eruit kan halen, bijvoorbeeld:

 • Welke functies hebben met name gereageerd?
 • Wat valt op als we als we alle ‘wil ik’ input bekijken?
 • Welke doelen hebben teamleden bij ‘omdat ik’ en ‘zodat ik’?
 • Zien we verschillen per functiegroep of rol?
 • Wat valt op als we alle ‘lastig daarbij is’ op één rij zetten?
 • Welke ‘grotere’ oorzaken zien we?
 • Kunnen we ‘elementen van de oplossing’ combineren?
 • Welke elementen kunnen elkaar versterken?
 • Zijn er causale verbanden te ontdekken?
Stap 2: Bepaal hierna de gewenste effecten/doelen. Gebruik daarin eventueel de ervaringen en kennis van andere teams zodat er een versnelling kan plaatsvinden, zonder verlies van draagvlak.

Stap 3: Kom in een brainstormsessie met het team tot een lijst van mogelijke procesverbeteringen en projecten om het team te ontwikkelen.

Stap 4: Ga met elkaar op een goede manier in gesprek, op basis van de dialoog, met behulp van gesprekstechnieken en bepaal prioriteiten.

Stap 5: Maak een globale planning per project door een opbreking van het uiteindelijke projectdoel naar het heden te maken.


Zelf aan de slag?

Om zelf met het team aan de slag te gaan hebben we een Storymapping sjabloon gemaakt die je helpt gestructureerd verhalen te verzamelen van ieder teamlid. Aan de hand van de beschreven stappen kun je de vervolgstappen zelf doen met je team. Daarvoor moet je wel enig verstand van bijvoorbeeld Google Forms hebben, en een goed Visual Mapping Pakket.

Meer weten over storymappen?

Neem gerust contact met ons op.


Silke Vermeulen
Onderzoeker

Bel: 070 707 1355
Stuur mij een e-mail


Back to Top