Testimonials

Lees de testimonials geschreven door een aantal van onze klanten:

Royal HaskoningDHV | Solar Team Eindhoven | Vestia | HP | Nederlandse Rode Kruis | Provincie Zuid-Holland | PZH Kennisnetwerk Zon & Circulair | PostNL

Bekijk ook de testimonials over onze opleidingstrajecten op Academy of Minds en over ondersteuning van evenementen bij Connection of Minds

 

Strategiedag en teamontwikkelling Royal HaskoningDHV


Het team van World of Minds heeft ons MT gefaciliteerd in een teamontwikkeltraject. Wij zijn daarover zeer tevreden. World of Minds heeft gebruik gemaakt van innovatieve methodieken (o.a. Storymapping, Concentrisch brainstormen, Livemapping) om ons team te helpen snel te komen tot inzichten en overzicht en hoe we de belangrijkste zaken in samenhang kunnen aanpakken met draagvlak van alle teamleden.

 

 

We hebben in één dag, vanwege goede briefing, voorbereiding en facilitatie, de volgende resultaten geboekt:

 • Een concept missie (‘Purpose’) / visie met ‘handleiding’.
 • Reflectie (en het besef hoe belangrijk het is

  regelmatig te reflecteren) op onze huidige situatie en een verbeterd inzicht in hoe het team denkt over zaken zoals doelen, samenwerking, gewenst gedrag, links met het grotere geheel / overkoepelende plannen, onze (primaire) ‘waardestroom’ en meer.

 • Iedereen voelt zich gehoord door o.a. het verbinden van de persoonlijke inspiratie met de missie/ visie en het live visualiseren van gesprekken (Livemappen) en het toepassen van de Indian Talking Stick.
 • Een overzicht van door de teamleden ervaren knelpunten die onze teamontwikkeling bemoeilijkt (door ca. 2 weken lang verhalen op te halen en deze te ‘taggen’ (Storymapping).
 • Een overzicht van ‘elementen van de oplossing’ gedestilleerd uit de verhalen van alle leden van de groep waaruit ‘de knoppen’ naar voren zijn gekomen waaraan we kunnen ‘draaien’ (inclusief elkaar versterkende verbanden) om de teamontwikkeling te kunnen versnellen en effectiever onze doelen kunnen gaan halen.
 • Een plan van aanpak voor de komende tijd (30-60-90 dagen plan).
 • Diverse visualisaties; een mindmap van de essentie van overkoepelende plannen, een overzicht van verschillende manieren van kijken (Holacracy, Spiral Dynamics, Systeemdenken, etc.), een zeilreis visualisatie van het teamontwikkeltraject, individuele gedragskenmerken (op basis van de ‘Management Drives’ methode) in de vorm van een mindmap met tags, een match tussen ‘valkuilen’ en ‘elementen van de oplossing’, een 30-60-90 dagen mindmap, de 4 teamontwikkellijnen plaat en mindmap verslagen van de interactieve sub-sessies).

 

De aanpak van World of Minds is zeer interactief en praktisch met effectieve werkvormen waardoor we veel hebben kunnen doen in korte tijd met draagvlak van het hele team. We zijn de dag begonnen met het kijken naar ‘onze bril’ op de werkelijkheid en welke ‘brillen’ er mogelijkerwijs nog meer zijn (om met een breder / diepere blik naar ‘de werkelijkheid’ te kijken). Tijdens de dag was er een energieke, positieve en goede sfeer in de groep.

Niet alleen is de route waarlangs we het team ontwikkelen gevisualiseerd, maar ook de gesprekken en brainstorms tijdens de dag waardoor we overzicht blijven houden en inzicht krijgen in de samenhang van de verschillende onderdelen. Zo zijn we vanuit het ophalen van individuele verhalen ‘opgestegen’ naar het begin van een missie (en ‘Purpose’) met ‘handleiding’ en hebben we met elkaar gesproken over welk gedrag nodig is om zaken voor elkaar te krijgen en goed met elkaar samen te werken. Wat we ook interessant aan de aanpak van World of Minds vinden, is dat tijdens de werksessies ook praktische ‘Slimmer Werken’-tips worden gegeven (bijvoorbeeld hoe je slimmer met elkaar in gesprek kan gaan) en ze deze zelf ook hanteren (volgens het ‘Practise What you Preach’-principe). Hierdoor is het ook makkelijk gebleken om deze werkwijze na de sessie door te zetten in onze MT meetings.

We hebben World of Minds dan ook leren kennen als deskundig op het gebied van Sociale Innovatie en teamontwikkeling in het bijzonder.

 

Interessant is hoe ze wetenschappelijke inzichten heel praktisch en effectief weten te maken. Inmiddels hebben wij een eerste gedragen fundament voor de verdere teamontwikkeling weten te leggen (die we gezamenlijk met World of Minds verder gaan uitbouwen). We gaan onderzoeken of deze aanpak (met o.a. Storymapping en ‘Slimmer Werken’-tips) breder inzetbaarheid zijn binnen onze gehele Water organisatie vanwege de positieve ervaringen die we hebben opgedaan met World of Minds.

 

Esther Bosman | Director Business Unit Water NL | Royal HaskoningDHV

 

Teamontwikkeling Solar Team Eindhoven


Being part of Solar Team Eindhoven means you have a certain drive, something that makes you want to give your utmost in order to realize a vision about sustainable mobility and teamwork. However, while we have no shortage of motivation to make the world a little more sustainable, knowing how to make your workflow sustainable as well is an entirely different game. That’s why we teamed up with World of minds. They showed us that in order for our mission to succeed, we had to start working smarter, not harder.

By sharing their knowledge during various ‘Work Smarter’ individual trainings and Team Development Sessions, World of Minds helped us during our journey to work, organise and manage ourselves, our processes, decision making and collaboration smarter in order to increase our changes to win.

It was also really cool to see how involved World of Minds has been throughout our project, they always reached out to us to propose new ideas and to check up on our progress. For me personally it was very valuable to be able to give them a call when I came across an issue which was unfamiliar to me, be it a communication issue or an issue with the team dynamics. All in all, we’ve been able to capture a lot of techniques that helped us throughout our project for the next team to benefit from, giving them another edge during the next Bridgestone World Solar Challenge.

Evan Quadvlieg | Technical Acquisition Manager | Solar Team Eindhoven

 

Versnellen verandertraject Vestia


Beste “changemanagers” en “kwartiermakers”,

World of Minds heeft mij geholpen met het inzetten van een nieuwe koers in de (meer commerciële) directie Vastgoed van Vestia. Het vinden van collega’s die hier de schouders onder wilden zetten was op zich niet zo moeilijk. Enthousiasme werkt altijd aanstekelijk op de pro actieven!  Maar wat wel moeilijk was, is om iedereen deelgenoot en drager te laten worden van die veranderkoers en samen de eerste bewegingen ook ècht te maken. We zijn begonnen met het inrichten van een designteam. Hierdoor konden we zowel werken aan een teamontwikkeltraject als aan het ‘versnellen’ van het veranderproces. 

We hebben gebruik gemaakt van Livemapping en visuele kapstokken in combinatie met methoden om de communicatie te verbeteren en de complexiteit van de verandering begrijpelijk te maken. Dus het met elkaar doorleven van de noodzaak tot koerswijziging van het bedrijf!

In dit traject neem je heel geduldig iedereen mee, en los je onderweg direct weerstanden en tegenwerpingen (zoals tijdgebrek) op. Een prachtige bijvangst is dat er projectleiders en ambassadeurs op staan, waarvan je het niet had verwacht. Dus ook nog persoonlijke groei, ik heb daarvan genoten.

Daarnaast hebben we met elkaar een stakeholderanalyse uitgevoerd inclusief de ontwikkeling van een engagement strategie. Eenmaal aan de slag wist het team in twee korte dagdelen exact welke stakeholders we aan ons moeten verbinden, en hoe we dat het beste kunnen doen. Dit had ik op voorhand niet verwacht, ook dit was een mooie bijvangst. Er zit zoveel kennis en kunde bij onze eigen mensen.
Het onderscheidend vermogen van World of Minds is absoluut dat zij bottom-up verhalen ophaalt, structureert, visualiseert en steeds verbindingen legt en blijft leggen waardoor de gewijzigde koers niet alleen zichtbaar, maar ook heel logisch wordt. Het designteam stapt op natuurlijke wijze in de locomotief en zet deze in beweging. Het effectief aanhaken van andere wagons wordt hiermee slim gefaciliteerd.
Daarnaast heeft de bescheidenheid van World of Minds mijn hart beslist beroerd. Zij eiste niet het podium van onze directieraad op, maar zij hielp op de achtergrond onze trainee om dat podium te beklimmen en een evaluatie van het tussenresultaat te presenteren. En onze directieraad was niet alleen tevreden, maar ook trots.

De rustige, doorlevende aanpak van World of Minds heeft mij in doen zien dat wij changemanagers en kwartiermakers onvoldoende stilstaan bij de alternatieven en grondige(r) afwegingen ‘onderweg’. De andere invalshoeken van mijn designteam hebben mij verrast, en heel belangrijk: de locomotief en wagons rijden voort, ook nu ik helaas uit moest stappen.

Ik wens jullie een inspirerende reis met World of Minds! Doen!

 

Liesbeth Groeneveld | Directeur Vastgoed Vestia

 Door slimmer te werken met de methoden, technieken en tools (als MindManager en de add-ins van aHa!Coaching), zijn we afgelopen jaar in staat geweest om ruim 5 Miljoen dollar additionele omzet te genereren, in vergelijking met vorig jaar.

We zijn daarnaast ook erg tevreden over de voortdurende professionele begeleiding en prettige samen werking.

Dit gun ik andere klanten van World of Minds ook, dus bij serieuze interesse mogen deze contact met mij opnemen, mits deze referentie mijn adviesuren van World of Minds in gevaar brengt.

Warm regards, met vriendelijke groet,

Martijn Boermans | Sales Program Manager EMEA | Installed Base & Competitive | HP

toekomstbestendig maken van de collecte Nederlandse Rode KruisVoor het project ‘het toekomstbestendig maken van de collecte’ heb ik World of Minds met hun visuele facilitatie aanpak gevraagd verschillende sessies te faciliteren die we voor vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis organiseerden om input te verzamelen voor het formuleren van een advies aan de directie.

Ik had tijdens de praktische ‘Slimmer Werken, Niet Harder’-trainingen van Academy of Minds zelf al ervaring opgedaan met o.a. de tool MindManager. Bepaalde onderdelen van de World of Minds methodiek op het gebied van communicatietechnieken, informatie structureren, mindmappen, gespreksleiding en werkvormen brachten mij op het idee om zusterorganisatie World of Minds te vragen of ze konden ondersteunen bij het onderzoek over de toekomstbestendig maken van de collecte.

Ze wisten in een uiterst korte tijd van een grote groep tijdens de offline kick-off de juiste informatie boven tafel te halen en te duiden m.b.v. de Storymapping aanpak en gebruikten Livemapping om de interactie tijdens de diverse sessies te visualiseren en te structureren.
De wijze waarop Silke Vermeulen, Paul Groen, Ronald Vijfhuizen en Jerre Lubberts van World of Minds hierin hebben ondersteund is bijzonder, effectief en zeer waardevol geweest. Bijzonder omdat ze consequent zowel voor de afstem sessies met mij en mijn collega’s alsook bij de fysieke kick-off sessie en de ‘online raadpleeg sessies’ met vrijwilligers effectieve technieken slim hebben ingezet. Zowel tijdens de diverse werkvormen maar ook bij het verbinden van de resultaten en de mensen. Ze wisten in een uiterst korte tijd van een grote groep tijdens de offline kick-off de juiste informatie boven tafel te halen en te duiden m.b.v. de Storymapping aanpak en gebruikten Livemapping om de interactie tijdens de diverse sessies te visualiseren en te structureren. Deelnemers zagen letterlijk hun bijdrage in een visual (mindmap) waardoor er draagvlak ontstond maar ook begrip voor de ander zijn/haar idee/positie. Dit wekte creativiteit en ruimte voor oplossingen en concrete acties. Bijzonder prettig was ook dat deze technieken ook prima werkten tijdens online sessies. Vrijwilligers konden na het avondeten een uurtje inbellen en input geven die visueel gestructureerd werden door de facilitator en livemapper.

De sfeervolle en veilige omgeving die door World of Minds gecreëerd wordt tijdens deze sessie en het feit dat iedereen gehoord wordt door de inzet van deze specifieke methode maakt dat deze vorm van communicatie zeer gewaardeerd werd door alle deelnemers. Dank daarvoor.

Joanne Buning | Projectmanager / Senior Fondsenwerver | Nederlandse Rode Kruis

 

projecten, trainingen en het ontwerp en de facilitatie van sessies bij Provincie Zuid-Holland


Ik heb sinds 2016, zowel persoonlijk als met mijn team ervaringen met World of Minds in projecten, trainingen en het ontwerp en de facilitatie van sessies.

Een aantal projecten waar ik (in meer of mindere mate) bij betrokken ben geweest zijn;

 • het opzetten en faciliteren van een kenniskring,
 • het faciliteren van een brainstormsessie,
 • het maken van een dashboard voor de voortgang van projecten,
 • het maken van een persoonlijk dashboard voor eigen doelen, taken en ontwikkelopgaven,
 • persoonlijke coaching voor mijn rol als bureauhoofd,
 • persoonlijke coaching voor mijn rol als opdrachtgever.
 • Daarnaast heb ik zowel persoonlijk als met mijn team aan verschillende trainingen op het gebied van Slimmer Werken deelgenomen.

Mijn en onze ervaringen zijn dat World of Minds:

 • goed op de hoogte is van recent wetenschappelijk onderzoek binnen hun werkveld,
 • verschillende typen wetenschappelijk onderzoek binnen hun werkveld combineert tot praktische tips voor slimmer werken,
 • door goed  mee te denken, werksessies op maat creëert,
 • goede werksessies verzorgt waarbij de theorie toegankelijk wordt uitgelegd met leuke interactieve opdrachten waarmee men zelf op ontdekkingsreis gaat,
 • mensen prikkelt/inspireert om uit hun vaste patronen te komen,
 • buiten werksessies en trainingen om, altijd bereikbaar is voor extra hulp, training en coaching.

Ik kan om bovengenoemde redenen World of Minds aanbevelen.

Mirza Milosevic | Bureauhoofd | Provincie Zuid-Holland


opstart kennisnetwerk Zon & Circulair

World of Minds heeft ons ondersteund in de eerste fase van het opstarten van een netwerk met kennisprofessionals rondom het thema ‘Circulariteit en zonnepanelen’. Een complex thema en speelveld waar nog veel onbekendheid over is, dit proces was dan ook voor beide partijen een experiment waarbij we samen zoekende waren naar geschikte manieren om de kennisprofessionals te ondersteunen. Daarnaast wilden we ook leren van dit traject voor toekomstige kennisnetwerken bij andere thema’s. World of Minds heeft ondersteund in:

 • Het faciliteren van sessies (ontwerp, voorbereiding, facilitering en rapportering).
 • Het enthousiasmeren van de groep en managen van het proces.
 • Het inzichtelijk maken van de inhoud via verschillende methodes zoals livemapping en system mapping met gebruikmaking van ‘visual structuring’ en ‘whiteboarding’ tools.
 • Het ontwerpen en faciliteren van kleinere en grotere digitale sessies.
 • Het reflecteren op het proces en hieruit aanbevelingen verkrijgen voor mogelijke vervolg kennisnetwerken.

 

Jammer genoeg heeft de corona situatie ervoor gezorgd dat het kennisnetwerk niet fysiek bij elkaar kon komen. Wat we waarderen is dat World Of Minds door deze situatie een stap naar voren heeft gedaan en – naast digitale sessies – ook veelvuldig persoonlijk contact heeft gehad met de leden van het netwerk. Daardoor hebben ze het enthousiasme bij de groep hoog gehouden en gezorgd voor een goede uitkomst. We staan net aan het begin van deze transitie en de werkzaamheden in dit netwerk heeft een mooie bijdrage geleverd aan vervolgtrajecten in het komende jaar.

Ten slot heeft World of Minds ook op een mooie, overzichtelijke manier de geleerde lessen uit dit traject in kaart gebracht (als lineair document en als system map) en hebben we hier gezamenlijk goed op kunnen reflecteren. Door deze reflectie hebben we inzicht gekregen in de manier waarop wij als organisatie in de toekomst kennisnetwerken effectief kunnen ondersteunen.

Pascal van Dam | Beleidsmedewerker programma Circulair Zuid-Holland | Provincie Zuid-Holland

Facilitatie en ondersteuning duurzaamheidsprojecten PostNL


Wat we vooral waarderen van World of Minds is dat ze continu onderzoek doen en (wetenschappelijk) inzicht praktisch maken. Hun missie is om actief kennis te delen. De slimme innovatieve methoden en technieken die ze hebben ontwikkeld, zoals Livemapping, Storymapping, Interactieve dashboards, Kennis Templates en ‘Slimmer Werken, Niet Harder’ inzichten delen ze actief. Inclusief kennis van hun andere klanten. Zo hebben ze een eco-systeem van grote waarde ontwikkeld waardoor hun impact veel groter is dan het resultaat van de opdrachten die ze voor ons uitvoeren.

In verschillende trajecten hebben wij de diensten van World of Minds leren kennen. De rode draad daarin is voor ons het versnellen van veranderprocessen, zowel extern als intern. Zo heeft World of Minds tijdens een congres met externe stakeholders een waardevolle dialoog gefaciliteerd, de uitkomsten hiervan konden vervolgens opgepakt worden om 42 team trekkers (Captains van onze Zero Teams) uit te lijnen richting onze ambitie om in 2030 Zero emissie uit te stoten.

Dankzij het aanscherpen van de vraagstelling voorafgaand aan het congres, het Livemappen van de intake en de gesprekken met sleutelpersonen en het ophalen en visualiseren van de ‘kleine verhalen’ van de stakeholders konden deze verschillende perspectieven worden verbonden met het grotere verhaal van PostNL. Samen ‘taggen en duiden’ van deze opbrengst maakt dat het gemakkelijker is om met draagvlak en tot concrete projecten en acties te komen. Of het nu gaat om sessies te ontwerpen, te faciliteren en te rapporteren met de support en adviezen van World of Minds versnellen we zaken die anders veel meer tijd kosten en verstevigen we het draagvlak.

Marielle van Spronsen | Manager Duurzaamheid | PostNL

Back to Top