Visie World of Minds

Wij geloven dat de denk- en doekracht van mensen vergroot moet worden. Het volstaat niet meer om alleen kosten te verlagen en productiviteit te vergroten. Het is nodig om sneller in te spelen, als organisatie, op veranderingen. Daar hebben we een nieuw type mede-werker voor nodig. Iemand die sneller schakelt. Vanuit rust en balans. Vanuit overzicht. sámen met anderen met gebruikmaking van nieuwe methodieken en technologiën. Wij helpen daarbij. Door te trainen. Dashboards te maken. Kennisinventarisaties te doen en livemindmapping toe te passen.

Veranderprocessen

Een veelgehoorde uitspraak is: “Verandering is de enige constante binnen organisaties“. Toch blijft het lastig veranderingen goed volgens plan en blijvend uit te voeren. Vaak wordt er voor een advies of plan voor een veranderproces externe organisatie aangenomen die een adviesrapport of plan van aanpak oplevert. We merken dat dit plan vaak wel goed wordt bevonden, maar toch in de la beland om te worden vergeten, of de mensen doen het toch op hun eigen manier.

Onze aanpak onderscheid zich door te beginnen bij het veranderen van de mensen. Mensen zijn bereid om te veranderen, als ze maar begrijpen waarom dat nodig is. Eenzijdig opgelegde veranderingen falen of worden eerst halfhartig geaccepteerd en dan door passiviteit gesaboteerd. De uitdaging bij veranderprocessen is dus een manier te vinden om mensen mee te krijgen.

Wij helpen daarbij. Door onder andere te faciliteren, te trainen (via Academy of Minds), interactieve en visuele dashboards te maken, kennisinventarisaties te doen en livemindmapping (via Connection of Minds) toe te passen.

Kennisactivatie

Het intellectuele kapitaal van de mensen is van wezenlijk belang voor iedere organisatie. Niet alleen om snel ‘noodvragen’ te beantwoorden maar ook om beleid te maken, nieuwe producten en diensten, het beste uit de samengebrachte talenten van mensen te kunnen halen én slim in te spelen op veranderingen.

Samen met de ‘sleutel mensen’ in de organisatie bepalen we eerst de ‘kennis kapstok’ om daarna door slimme technologie de uitvraag te doen en die om te zetten in bijvoorbeeld ‘kenniskleurenkaarten’, oftewel een overzicht van wie welke kennis in welke hoeveelheid heeft, om daarna in een ‘dashboard’ op te nemen. Vervolgens helpen we de ‘lerende organisatie’ door o.a. het Meester-Gezel principe en kenniskringen toe te passen.

Interactieve Dashboards

Wij helpen te bepalen op welke veranderingen snel actie moet worden genomen én welke kennis daarbij van belang is. Samen met de ‘sleutel mensen’ in de organisatie zetten we de complexiteit om in een simpel ‘dashboard’.

Door te structureren, nieuwe invalshoeken toe te voegen, slimme unieke technologie te gebruiken en daarmee overzicht en inzicht te creëren.

Dashboards zijn er voor individuen voor rust en balans. Maar ook voor teams en zelfs de hele organisatie. Zoals bijvoorbeeld het ‘Big Board’ van Balkenende (zie afbeelding rechts).

Neem contact met ons op Voor meer informatie, voorbeelden, tips of vrijblijvend advies.

Back to Top