Interactief netwerkevent voor Zero Emissie zones in de grote steden

Eind 2014 ondertekenden meer dan vijftig partijen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES) om gezamenlijk te onderzoeken hoe emissievrije stadslogistiek er in de praktijk uit kan zien. Het doel van het netwerk is om gezamenlijk de binnensteden emissievrij te krijgen voor het einde van 2030. Zeker met de toenemende activiteiten in de stadskernen is dit een ambitieus plan dat vraagt om onderzoek, uitwisseling en nieuwe samenwerkingsverbanden. De netwerkorganisatie Connekt vormt hierbinnen een belangrijke schakel.

Stakeholders betrekken

Uitdaging vormt voor hen om het grote aantal betrokken partijen mee te nemen in de ambities voor de korte en middellange termijn, zeker nu het Klimaatakkoord is getekend en de Green Deal ZES een stevige steun in de rug heeft gekregen,. Daarbij staat de vraag centraal welke cruciale vraagstukken rondom duurzame stadslogistiek in de praktijk naar voren komen. Vanuit Connekt bestond de wens in gesprek te gaan met de verschillende partijen om zicht te krijgen op de belangrijkste knelpunten in de praktijk en om aanknopingspunten te vinden om concrete stappen te kunnen gaan zetten.

Ontwerp pressure cooker sessies

Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst hebben de deelnemers op het aanmeldformulier aangegeven welke vraagstukken voor hen interessant zijn om een bijdrage aan te leveren. Na een kort plenair gedeelte werden in twee sessie rondes van 45 minuten de vraag gesteld; Wie moet welke concrete stappen gaan zetten voor een uitstootvrije logistiek in de Nederlandse binnensteden in 2025? Ofwel; van een hoogover schets van het deelonderwerp naar concrete stappen voor actie a.d.h.v. de volgende vragen;

Facilitatie van de sessies

Aan de hand van een vooraf bepaalde mindmap-structuur zijn de betrokkenen met elkaar in gesprek gegaan. De samenwerking tussen de moderatoren en de LiveMappers is daarbij cruciaal zodat tijdens de sessie iedereen gehoord wordt en hetgeen naar voren komt kernachtig vastgelegd wordt in de mindmap zodat de lijn van het gesprek helder is en er geen ideeën verloren gaan. Het resultaat is een gezamenlijk ’plaatje’ (denkmodel) van het denken van de groep dat na het event direct gebruikt kan worden door de betrokken partijen.

Rapportage en vervolgstappen

Na het netwerkevent worden de mindmaps via een interactieve webpagina als rapportage aangeboden aan de deelnemers. Op deze manier kan het denkproces dat is opgestart tijdens het netwerkevent naderhand worden aangevuld en opgepakt ter verdere uitwerking.


Posted on 25 mei 2020 in Geen categorie

Share the Story

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Back to Top