Veranderprocessen

Complexiteit moet inzichtelijk gemaakt worden voor iedereen, niet plat geslagen

Wij geloven dat de denk- en doekracht van mensen vergroot moet worden. Het volstaat niet om alleen kosten te verlagen en productiviteit te vergroten. Het is nodig om sneller in te spelen, als organisatie, op veranderingen. De mensen te betrekken. Draagvlak te vergroten.

Een veelgehoorde uitspraak is: “Verandering is de enige constante binnen organisaties“. Toch blijft het lastig veranderingen goed volgens plan en blijvend uit te voeren. Vaak wordt er voor een advies of plan voor een veranderproces externe organisatie aangenomen die een adviesrapport of plan van aanpak oplevert. We merken dat dit plan vaak wel goed wordt bevonden, maar toch in de la beland om te worden vergeten, of de mensen doen het toch op hun eigen manier.

Hoe onderscheiden wij ons?

Onze aanpak onderscheid zich door te beginnen bij het veranderen van de mensen. Mensen zijn bereid om te veranderen, als ze maar begrijpen waarom dat nodig is. Eenzijdig opgelegde veranderingen falen of worden eerst halfhartig geaccepteerd en dan door passiviteit gesaboteerd. De uitdaging bij veranderprocessen is dus een manier te vinden om mensen mee te krijgen.

Wij geloven niet in een ‘one size fits all’ aanpak. Wel in het kantelen van het denken en innovatieve nieuwe manieren om veranderingen te versnellen. Bijvoorbeeld door Gamification in te zetten of verhalen en ideeën uit alle hoeken en gaten van de organisatie op te halen via Storymapping.

Maar ook door continu te reflecteren, interactief samen complexiteit gaan visualiseren met behulp van Livemappen en het gebruik van interactieve dashboards. Verschillende tooling die we samen met honderden klanten, van ABNAMRO tot en met de Provincie Zuid Holland, inmiddels hebben ontwikkeld op het gebied van sociale innovatie.

Onze methoden

Via onze tooling kunnen we je helpen je te helpen bij je initiële klantvraag. Om een gedegen start te maken met het ontwikkelen van teams of veranderingen is het belangrijk dat iedereen input levert en er een gezamenlijk beeld ontstaat van wat er speelt. Dan kan makkelijker bepaald worden wat de opties zijn. We hebben samen met klanten verschillende methoden ontwikkeld die hiertoe leiden. Deze methoden zijn ook toepasbaar in (grootschalige) verandertrajecten.

 

Meer weten over veranderprocessen?

Neem gerust contact met ons op.


Jerre Lubberts
Oprichter en verandermanager

Bel: 070 707 1355
Stuur mij een e-mail


 

Back to Top