Recycling en circulariteit – Lerend Vooruitkijken

Hoe kun je complexe transities of veranderprojecten versnellen? Op welke wijze kun je beleidsopties genereren en strategische beslissingen ondersteunen? We organiseren in samenwerking met Synmind hierover een online bijeenkomst op basis van de ervaringen met het opzetten van een kennisnetwerk rondom de circulariteit van zonnepanelen. Na het in kaart brengen van het speelveld a.d.h.v. een systeem map zijn er enerzijds initiatieven ontstaan om samen verder op te trekken en anderzijds is er een System Dynamics model gemaakt voor de analyse van strategische beleidsvraagstukken. Dit model is voor 80% herbruikbaar voor andere vraagstukken m.b.t. duurzaamheid en circulariteit (batterijen, windmolens etc.).

Onderwerp

Als onderwerp voor het model hebben we de uitkomsten doorontwikkeld van een project dat we hebben uitgevoerd voor de Provincie Zuid Holland m.b.t. de recycling van zonnepanelen. Door het snel groeiende aandeel van zonne-energie in de energievoorziening zal op lange termijn ook het aantal uitgefaseerde zonnepanelen sterk toenemen. Recycling van zonnepanelen (evenals windmolens, batterijen etc.) wordt daarom een belangrijke factor bij de transitie naar duurzame energie. Hierbij spelen niet alleen milieueffecten een belangrijke rol maar ook de leveringszekerheid van primaire grondstoffen die kritisch zijn voor de fabricage van nieuwe zonnepanelen.

De ontwikkeling van effectief beleid m.b.t. de recycling van zonnepanelen is complex door:

 • de onzekerheid over economische, politieke en technologische ontwikkelingen die zowel de ontwikkeling van zonne-energie als de recycling van uitgefaseerde zonnepanelen bepalen;
 • de betrokkenheid van veel partijen met eigen belangen;
 • het mondiale karakter van kritische factoren;
 • de lange termijn waarop het beleid gericht moet zijn, gegeven de lange levensduur van zonnepanelen.

recycling van zonnepanelen

Om de recycling van zonnepanelen en onderdelen te analyseren is het essentieel om de volledige (circulaire) levenscyclus van zonnepanelen te beschouwen. Door onzekere technologische en marktontwikkelingen op lange termijn kan het recyclingbeleid t.a.v. zonnepanelen niet in beton worden gegoten. De toekomstige recycling van zonnepanelen vergt een flexibel beleid dat op grond van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen, steeds wordt bijgesteld.

System Dynamics modellen kunnen een belangrijke rol spelen bij dit iteratieve leerproces, omdat zij inzicht geven in de samenhang van de systeemfactoren en de dynamiek van de transitieprocessen op middellange en lange termijn. Zij kunnen zo de besluitvorming effectief ondersteunen en dienen als verhelderend referentiekader bij de dialoog tussen verschillende belanghebbenden.

System Dynamics modellen maken “what-if” scenario’s mogelijk die rekening houden met het niet-lineaire gedrag en de onzekerheden van complexe transities zoals de ontwikkeling, het gebruik en de recycling van zonnepanelen.

Causale graaf rondom het recyclen van zonnepanelen

WAT gaan we behandelen?

Tijdens de bijeenkomst:
• delen wij inzichten m.b.t. het toepassing van System Dynamics;
• laten we onze ideeën zien om System Dynamics toe te passen om de recycling van zonnepanelen te analyseren;
• presenteren wij u een werkend beleidsondersteunend demonstratiemodel gericht op deze toepassing;

Voor WIE is dit interessant?

Dit is interessant voor eenieder die:

• interesse heeft in het genereren van beleidsopties en het ondersteunen van beslissingen;
• werkzaam is in het speelveld van de recycling en circulariteit met in het bijzonder de recycling van zonnepalen;
• wil weten hoe je in complexe transities c.q. grote verandertrajecten groepen stakeholders bij elkaar kan brengen en samen laten optrekken (regie voeren zonder de macht te hebben).

Meld je aan en doe mee

Wil je hier graag bij zijn? Heb je zelf waardevolle inzichten of ervaringen waar anderen wat aan kunnen hebben? Laat je gegevens hieronder achter. Ken je iemand die dit interessant vindt? Stuur dan deze pagina s.v.p. door.

De sessies in 2021 hebben inmiddels plaatsgevonden en we hebben helaas niet voor iedereen een plek kunnen vinden. Begin 2022 gaan we daarom op basis van datum aanmelding kijken of een nieuwe datum kunnen vinden voor de workshop.

WIl je daar graag bij zijn of wil je een verslag van de workshop? Laat het dan even weten via het formulier hieronder.

   

  Posted on 4 september 2021 in Samenwerking

  Share the Story

  Leave a reply

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  Back to Top