Hoe krijgen we meer starters bij de Rijksoverheid

Voor veel organisaties vormt het een een steeds grotere uitdaging om geschikte, nieuwe mensen te vinden en te behouden. Zo wil ook de Rijksoverheid graag meer starters aantrekken en deze laten doorstromen tot vaste werknemers.

Centrale vraag / doelstelling

De Rijksoverheid wil graag meer starters aantrekken en inzichten verwerven hoe dit gerealiseerd kan worden door met meerdere stakeholdergroepen in dialoog te gaan. Na een eerste interne online sessie binnen de Rijksoverheid, waar een deel van de stakeholders aan deelnam, heeft de Rijksoverheid World of Minds gevraagd om een tweede online sessie met andere stakeholders te helpen ontwerpen en faciliteren waarin belemmeringen, ideeën en concrete verbeteracties in kaart werden gebracht.

Ontwerp

In overleg met de opdrachtgever is de tweede sessie ontworpen waarbij de uitkomsten van de eerste sessie in de vorm van een mindmap zijn doorlopen met de andere stakeholdergroep. Hierdoor kwam de discussie goed op gang. Door het live visualiseren van de input via voice en chat, het zogenaamde Livemappen, zagen de deelnemers letterlijk dat ze gehoord werden. Ook konden zij hun input tijdens het gesprek preciseren. Daarnaast zagen zij de input en posities van de andere deelnemers in het scherm verschijnen; dat gaf stof tot nadenken!

Uitvoering

Al vrij snel werd duidelijk voor de deelnemers dat de situatie vrij complex is en dat er mogelijk meerdere elementen van een oplossing mogelijk zijn die bovendien in meerdere of mindere mate samenhangen. Sommige voorstellen richten zich meer op het ‘laaghangende fruit’ andere op de langere termijn en met meer impact. Ook is duidelijk geworden dat zaken in een bepaalde volgordelijkheid en samenhang moeten worden uitgevoerd.

World of Minds heeft geadviseerd om, samen met de belangrijkste stakeholdergroepen, stap voor stap een speciaal type systeemmap op te stellen, een zogenaamde ‘Stocks and Flows’. Zie hieronder de drie eerste stadia van de concept map die in beeld zijn gebracht om meer grip op de complexiteit te krijgen en zicht op mogelijke ‘draaiknoppen’.

Tijdens de opbouw van het plaatje werd ook duidelijk dat er nog te weinig input was van bepaalde stakeholder groepen. World of Minds heeft geadviseerd ook deze in Livemappen sessies te ‘horen’ en met hun input het plaatje (live) verder aan te vullen. Op deze manier kan duidelijk worden welke beleidsopties mogelijk al op de korte en welke op de lange termijn mogelijk zijn.

Resultaat en vervolg

De Stocks and Flows systeemmap is m.b.v. deze aanpak in volgende sessies (groep en één op één) verder ontwikkeld en wordt gebruikt als leer- en communicatie ‘kapstok’ in het vervolgtraject. Hierdoor houden de stakeholders gemakkelijker het overzicht over het speelveld en inzicht in de complexiteit en kunnen verschillende beleidsopties worden ontwikkeld. Een ander effect is door juist samen stap voor stap te visualiseren en eenieder aan het woord te laten dat de systeemmap een goed uitgangspunt biedt om met meer draagvlak en synergie de beleidsdoelen te gaan bereiken en te gaan bijsturen.

Posted on 1 oktober 2021 in Casebeschrijving

Share the Story

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Back to Top